Han bliver chef for 25.000 ansatte

Formand Jacob Stengaard Madsen konstitueres 1. november som regionsdirektør i Region Syddanmark, og får dermed det overordnede ansvar for regionens opgaver, som de 25.000 ansatte i regionen leverer. Han er nuværende psykiatri- og socialdirektør i regionen. Den nuværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen har fået nyt job.
Han skal være som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
Som konstitueret regionsdirektør kommer Jacob Stengaard Madsen til sammen med sundhedsdirektør Jens Elkjær at varetage regionens øverste ledelse i direktionen. De to får dermed det overordnede administrative ansvar for regionens opgaver indenfor sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling, som regionens 25.000 medarbejdere leverer til landsdelens 1,2 millioner borgere.

God løsning

Jacob Stengaard Madsen konstitueres i stillingen fra 1. november, og han varetager jobbet i en overgangsperiode, mens regionspolitikerne udarbejder en plan for, hvordan en ny permanent direktion kan sammensættes.
“Jeg er sikker på, at vi har fundet en god løsning i en overgangsperiode ved, at Jacob Stengaard Madsen påtager sig jobbet som konstitueret regionsdirektør. Som psykiatri- og socialdirektør har han vist, at han mestrer opgaven med at være øverste styrmand på det område. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at han kan løfte opgaven som regionsdirektør i en periode. Vi vil i overgangsperioden grundigt overveje, hvordan vi skruer en fremtidig direktion sammen,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
I sin nye stilling får Jacob Stengaard Madsen fortsat ansvaret for psykiatri- og socialområdet. I overgangsperioden får Jacob Stengaard Madsen desuden ansvaret for Regional Udvikling og stabsområderne: HR, Syddansk Sundhedsinnovation, Kommunikation og Råds- og direktionssekretariatet.
Jacob Stengaard Madsen er 43 år og uddannet cand.scient.pol fra Institut for Statskundskab i Aarhus i 1998 og har en bred erfaring fra den offentlige sektor med ansættelser på universitet, stat og kommuner. Han kom til regionen i 2012 fra en stilling som direktør i Favrskov Kommune. Han har flere supplerende lederudviklingsforløb. Privat er han gift med Rikke og har fire børn.

Publiceret 28 October 2014 09:00