HVOR MEGET INTEGRATION KAN MAN KØBE FOR fire MILLioner?

MARIA DURHUUS (A) om Kashifs “billige point” og negligering af andre: 

Jeg kan i Hvidovre Avis læse, at Kashif er den eneste, der vil integrationen i Hvidovre fordi ingen under budgetforhandlingerne støttede hans forslag, om at afsætte fire mio. kr. til integrationsrådet.

Det rejser et spørgsmål hos mig: Har integration en pris? Koster integration fire mio. kr.? I min verden er integration ikke en størrelse, der kan sættes til salg som en vare. Det er en holdning og ikke mindst envilje til at tale om en åbenhed og indgå en dialog, baseret på tanke om etniske minoriteters indslusning i samfundet, f.eks. boligmæssigt, sprogligt, jobmæssigt og ikke mindst kulturelt. I min verden, synes jeg faktisk, at vi i Hvidovre gerne vil integrationen. Vi har et integrationsråd, hvor der faktisk er en repræsentation af rigtig mange kompetente og dygtige mennesker, der brænder for integrationen og vilkårene herfor. Jeg er overbevist om, at integration er noget, der er en foranderlig proces der aldrig slutter, så jeg er overrasket over at høre, at den er til salg for fire mio. kr. Ville det ikke være på plads, at Integrationsrådet kom godt i gang og fandt en fælles dagsorden til, hvad man gerne ville? Integrationsrådet har indtil videre kun haft en ansøgning om midler og det var til afholdelse af valg til Integrationsrådet. Hvad skal de fire mio. kr. bruges til og hvem i Integrationsrådet har besluttet, at det lige præcis er fire mio. kr. der skal bruges for at integrationen i Hvidovre er perfekt? Endvidere er det super ærgerligt at læse, at partier skal fremstilles som dobbeltmoralske fordi de ikke støtter Kashif. Der er medlemmer fra SF der gør et kæmpe stort stykke arbejde i stationsbyen sammen med A-Team 2650. Men det er ikke SF som parti, og jeg har aldrig hørt dem sætte en pris på deres arbejde - nærmere tværtimod ser jeg ildsjæle, der kæmper for, at bygge broer og som arbejder på et rigtig godt projekt. At skyde dem i skoene som parti, at de kun brøster sig af at ville integration, er i min verden en løgn og et ønske om at fremhæve Kashif, som den eneste frelser i forhold til integrationen i Hvidovre. De omtalte SF’ere og flere af mine egne partifæller arbejder aktivt i Avedøreområdet for at sikre integrationen i hverdagen. De stopper ikke ved at tale om den. Det er for mig super ærgerligt, at vi nu skal sætte en pris på integrationen. I min verden er det billige point, og i min verden er det en direkte negligering, af de mange ildsjæle der hver dag gør et kæmpe stykke arbejde i forhold til integrationen i vores kommune. Tilbage står jeg nu og tænker, hvis, samtale og dialog ikke længere er nok, hvis arrangementer betalt af Hvidovre kommune ikke længere er nok, hvor efterlader vi så integrationen henne. Vi har hele tiden haft muligheden for, at søge penge til arrangementer og jeg har aldrig mødt modvilje i kommunalbestyrelsen? Jeg må sige, at lige nu sidder jeg med en følelse af, at være en del af et større politisk spil, hvor fremhævning og positionering af enkelt individer er konsensus, og ikke et egentligt ærligt ønske om et demokratisk integrationsråd. Men hvad med de andre råd vi har i kommunen, skal de også have fire mio. kr.? Jeg så hverken handicap-, kultur-, musik- eller for den sags skyld Ældrerådet nævnt - skal de også have fire mio. kr. hver? Og hvor skal pengene komme fra? Hvor meget integration kan man købe for fire millioner, når dialog og samtale fremhæves som ligegyldigt af Celcuk Yilmaz?

Publiceret 28 October 2014 08:00