Niels Ulsing (SF): Det er
møgærgerligt...

Niels Ulsing (SF): Det er møgærgerligt...

Elendig rådgivning resulterer i fejlagtige budgetter

Kommunalbestyrelsen vedtager dyre energirenoveringer, men de lovede energibesparelser udebliver - nu skal der kigges nærmere på rådgivningsfasen

 De første otte måneders forbrug i 2014 af varme og el på Medborgerhuset samt i Frihedens Idrætscenter viser en både overraskende og bekymrende udvikling.

Af
oas@hvidovreavis.dk

I forbindelse med energirenoveringen af Medborgerhuset blev der tilbage i 2012 indarbejdet en besparelse på 433.000 kr. i budgettet for 2013. For 2014 og for det, der i budgetsprog betegnes som overslagsårene - nemlig for de næste tre år, 2015, 2016 og 2017 - blev der indarbejdet en årlig besparelse på 649.000 kr. Energirenoveringen har imidlertid på ingen måde givet den forventede - og ganske store - besparelse!
Forvaltningen pointerer i sit oplæg til sidste uges møde i Kultur- og Fritidsudvalget at den besparelse, der var budgetteret med, er udarbejdet af et eksternt konsulentfirma.
Status er, at der kan forventes et væsentligt merforbrug på energiudgifterne - et forbrug, der indikerer at den indberettede og budgetterede besparelse på Medborgerhusets energibudget er skudt omkring 400.000 kr. over målet!
I Frihedens Idrætscenter forventes der et merforbrug på ca. 250.000 kr.
Merforbruget skyldes her en generel reducering i centerets energibudgetter - altså el og varme - i årene 2012, 2013 og 2014. Men desværre er de besparelser, man i 2011 skrev ind i budgetterne på el og varme, ikke blevet kompenseret af et tilsvarende reelt fald i udgifterne. Altså præcis den samme type budgetfejl, som der er lavet i forbindelse med energibudgettet for Medborgerhuset.

Efterlyser analyser

Hvidovre Avis har spurgt formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mikkel Dencker (O), om hans holdning til, at dyre energirenoveringer af kommunale bygninger ikke giver de estimerede og forventede besparelser?
- Det er rigtigt ærgerligt, når forudsætningerne ikke holder, svarer Mikkel Dencker:
- Energirenoveringer bliver netop lavet, for at de skal tjene sig selv hjem i form af lavere varme- og elregninger og på længere sigt - når investeringen er tjent hjem - skal besparelsen fra de lavere energiregninger omsættes i noget, der giver mere værdi for Hvidovres borgere, end at betale regninger for el og varme.
Derfor er det ærgerligt at forventningerne ikke bliver indfriet.
Jeg ser gerne, at der bliver lavet analyser af, hvorfor besparelserne på el og varme udebliver, sådan at der kan sættes ind de rigtige steder og sådan at i det mindste nogle af besparelserne kan realiseres...

Ikke godt nok

Niels Ulsing (SF) er formand for Kultur- og Fritidsudvalget - det udvalg, der i sidste uge af forvaltningen blev præsenteret for, at energibudgetterne ikke holder.
Hvidovre Avis spurgte Niels Ulsing hvordan han har det med det?
- Jeg er meget, meget ærgerlig, lyder det umiddelbare svar:
- Man kan ikke undgå at få den tanke, at de firmaer der byder ind måske ikke er helt så ærlige, når de byder?
Men naturligvis kan der også undervejs opstå nye forhold i bygningerne, som de ikke havde været opmærksomme på.
Jeg mener også, at det er møgærgerligt, at der budgetteres med besparelserne på forhånd. Vi bør i fremtiden være mere påpasselige, når vi lægger budgetter. Vi politikere skal ikke blindt acceptere kommende besparelser - men vente til vi har de reelle besparelser. Så vil de jo blot i stedet optræde i regnskabet som et mindreforbrug.
I de to aktuelle sager har man været alt for hurtig til at kalkulere med kommende besparelser...
Har Hvidovre Kommune grund til at være tilfreds med den rådgivning, det eksterne konsulentfirma har givet?
- Nej, det er ikke godt nok.
De to sager giver anledning til, at vi politikere skal være endnu mere skarpe. Vi skal i fremtiden være mere opmærksomme - og de intelligente bygningsinvesteringer skal undersøges mere til bunds, inden de sættes i værk, svarer Ulsing...

Publiceret 11 November 2014 08:00