Sara Benzon.

Sara Benzon.

Hvad betyder den for Hvidovre? 

SF sætter røde og grønne fodspor i finansloven for 2015

Torsdag i sidste uge præsenterede SR-regeringen en samlet finanslov for 2015.

Af
oas@hvidovreavis.dk

En lang række delaftaler var i sidste uge blevet forhandlet på plads med SF og Enhedslisten, og den samlede finanslovsaftale indholder nye initiativer for i alt 3.568 millioner kroner i 2015. Men hvad betyder den nye finanslov for Hvidovre? Hvidovre Avis har spurgt de lokale SF’ere: - Der er blandt andet afsat penge til grøn omstilling, flere pædagoger i daginstitutioner, inklusion i skolerne og bedre service på ældreområdet. Derudover er der taget vigtige skridt på vejen mod en forbedring af dagpengesystemet. Det er først og fremmest vigtigt for Hvidovre, at der nu kommer hjælp til dem, som er røget ud af dagpengesystemet og dermed står helt uden indkomst. Det sker ved, at der indføres en midlertidig kontantydelse på henholdsvis 80 procent af dagpenge satsen for forsørgere og 60 procent for ikke-forsørgere...

Grøn omstilling

- I SF er vi glade for, at der er lavet en aftale på området, der blandt andet indebærer, at den gensidige forsørgelsespligt bortfalder og at der er fundet en løsning for dem, som står uden indtægt. Vi er dog langt fra tilfredse, og arbejder videre på at forbedre systemet yderligere, udtaler folketingskandidat Anders Wolf... Han pointerer, at det øgede fradrag på fagforeningskontingent og den styrkede indsats mod social dumping er områder, hvor mange af arbejderne i Hvidovre kommer til at mærke forandringer på baggrund af den nye finanslov. Blandt andet vil det højere fradrag på fagforeningskontingentet opleves som et skattefradrag på ca. 3.000 kr. om året... - Som et grønt parti er SF naturligvis begejstrede for de ekstra ressourcer til grøn omstilling. Grøn omstilling betyder, at der målrettes indsatser, der gavner miljøet, naturen og udviklingen af miljøteknologi. Alt dette skal resultere i flere grønne jobs. Der er ligeledes afsat penge til en bedre klimaindsats, der skal reducere udledningen af CO2 i forbindelse med varmeproduktion. Et område, hvor Hvidovre allerede gennem flere år har arbejdet på at få fjernvarme ud til hele kommunen... Det glæder medlem af SF, Sara Benzon, der også fortæller, at alle i partiet er glade for, at der er sat penge af på børneområdet: - Penge til op mod seks pædagoger flere og til bedre inklusion i skolen. Det vil hjælpe til, at vi i Hvidovre fortsat kan have høj normering i vores vuggestuer og børnehaver og vi kan fortsætte det gode arbejde med inklusion af børn med særlige behov i skolerne. Vi i SF glæder os naturligvis også over de ekstra penge til ældreområdet, hvor den populære klippekortsmodel fra Københavns kommune nu også kommer til Hvidovre, til gavn for rigtig mange ældre... - Det er samlet set en finanslov, som er til gavn for Hvidovre kommune. SF håber, at den røde finanslov vil inspirere kommunalbestyrelsen til at kigge den vej ved næste års budgetforhandlinger og derved skabe et bredere forlig omkring budgettet i Hvidovre, slutter Anders Wolf...

Publiceret 18 November 2014 08:00