hhjdsdjks djsbskjdbjsdjks jbsjdjkjksdsdsds

hhjdsdjks djsbskjdbjsdjks jbsjdjkjksdsdsds

Sønderkærskolen bliver privatskole

I første omgang får Hvidovre Privatskole mulighed for at leje lokalerne i hovedbygningen i de næste par år

Måske kommer klasselokalerne på den gamle og nedlagte Sønderkærskole igen til at summe af glade børnestemmer. Måske kommer gangene på den gamle hovedbygning atter til at blive fyldt med råbende og løbende skoleelever..

Af
oas

For et snævert flertal i kommunalbestyrelsen lyder dette som en god og rigtig løsning. Men det store mindretal opfatter det som en rigtig dum løsning.

- Det er aldeles ulogisk, hvis vi som kommune står med en tom skole, som en skole gerne vil leje som skole og vi så ikke vil leje den ud...

Således sagde Mikkel Dencker (DF), mens Niels Ulsing (SF) havde en helt anden synsvinkel:

- Vi har hele tiden ønsket at bevare Sønderkærskolen i kommunalt regi. Det er en hån mod de tidligere brugere af skolen, at lade den blive til privatskole...

Det fælles forslag fra Konservative og Dansk Folkeparti om, at Sønderkærskolens hovedbygning skal tilbydes udlejet til privatskole i et eller to år blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde tirsdag i sidste uge.

Flertallet for dette forslag - Dansk Folkeparti, Hvidovrelisten, Konservative og Venstre samt Kashif Ahmad (UP) - bestod af lige netop de nødvendige 11 stemmer. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod, mens Socialdemokraterne undlod at stemme.

Indeholdt i forslaget er også at kommunen - mens privatskolen de næste par år benytter lokalerne - undersøger mulighederne for, hvordan Sønderkærskolens hovedbygning kan anvendes. Alternativt sælges hovedbygningen.

- Viser det sig, at kommunen ikke kan finde anvendelse for den nedlagte skoles hovedbygning, vil det naturligvis være fornuftigt at sælge den, siger borgmester Helle Adelborg...

<p class="mrub">Sympatisk - men uigennemtænkt</p>

Sagen om Sønderkærskolens tomme hovedbygning var en af de sager, der på mange måder trak søm ud og delte kommunalbestyrelsen i to næste lige store halvdele.

Sønderkærskolens nære fremtid var i første omgang placeret på den lukkede dagsorden. Socialdemokraterne havde - som tidligere omtalt i Hvidovre Avis - foreslået, at Sønderkærskolens hovedbygning fremover skulle anvendes til et bofællesskab for specialiserede unge og voksne unge. I skærende kontrast til dette forslag stod det forslag fra Konservative og Dansk Folkeparti, som senere blev vedtaget.

Imidlertid blev det - på initiativ fra Steen Ørskov (C) - besluttet, at flytte behandlingen fra den lukkede til den åbne del af mødet.

Helle Adelborg (A) indledte punktet med at orientere om, at Socialdemokraterne fastholdt forslaget om anvendelsen af skolebygningen til bofællesskab.

Steen Ørskov (C) mente imidlertid, at dette forslag var svært at gennemskue økonomisk samt at Hvidovre Privatskole var en oplagt samarbejdspartner på Sønderkær de næste par år...

- Vi har hele tiden haft den holdning, at vi ikke ønsker at frasælge hovedbygningen, sagde Mikkel Dencker og pointerede at en privatskole ville være et godt supplement til kommunens  øvrige skoler. Han fandt dog, at forslaget om bofællesskab var sympatisk:

- Men det virker ikke helt gennemarbejdet...

Mogens Leo (Ø) bragte et helt nyt forslag på banen - nemlig en genåbning af Sønderkærskolen i kommunalt regi. Han mente i øvrigt, at forslaget om et bofællesskab var “søsat” helt forkert:

- Det er helt skævt, således som forslaget er kommet frem og præsenteret i avisen. Jeg stillede i forbindelse med budgettet et forslag om et bofællesskab - men det blev stemt ned...

Arne Bech (H) benyttede lejligheden til igen at pointere, at lukningen af Sønderkær var en gennemført dårlig og dyr lukning:

- Men sket er sket. Vi har ingen problemer med nu at støtte en engageret kreds af forældre, der gerne vil oprette en privatskole på stedet. Forslaget om et bofællesskab er et positivt forslag - men ikke placeringen på Sønderkærskolen. Timingen af Socialdemokraternes forslag er da også påfaldende. Hvorfor kommer de med forslaget nu? Vi har intet hørt om det de sidste fem år ellers...

- Vi er i Venstre klart imod forslaget om et bofællesskab, sagde Karl Erik Høholt (V):

- Jeg blev mere end overrasket da jeg i sidste uge mødte op til møde i økonomiudvalget og her fik læst forslaget fra socialdemokraterne op. Det samme forslag kunne jeg dagen efter læse i avisen - som var gået i trykken, da jeg hørte om det! Forslaget er uigennemtænkt og ingen aner, hvad det kommer til at koste...

Kashif Ahmad (UP) valgte at tage udgangspunkt i “nutiden”:

- Og nutiden viser, at der er behov og efterspørgsel for en privatskole - et alternativ - til kommunens skoler...

<p class="mrub">Trak forslaget</p>

Debatten fortsatte længe.

Undervejs stod det klart, at ingen naturligvis havde noget imod det socialdemokratiske forslag om et bofællesskab. Den aktuelle “modstand” gik udelukkende på timingen af forslaget og på placeringen af et eventuelt bofællesskab.

Det kom også frem, at Socialdemokraterne på ingen måde principielt er modstandere af en privatskole i Hvidovre. Blandt andet bragte borgmesteren Stevnsbogård i spil som en mulig placering for Hvidovre Privatskole.

Som debatten skred frem stod det klart, at Socialdemokraterne ikke havde opbakning til forslaget om bofællesskab på Sønderkærskolen. Det stod også klart, at der var flertal for at tilbyde Hvidovre Privatskole at leje bygningen.

- Vi ser skriften på væggen, sagde Kenneth F. Christensen (A):

- Vi trækker derfor vores forslag således at vi har mulighed for at genfremsætte det på et andet tidspunkt. Og vi undlader at stemme, når vi om et øjeblik skal stemme om udlejningen af Sønderkær til privatskolen...

Således gik det til, at forslaget om et bofællesskab ikke blev stemt ned, samt at Sønderkærskolen nu kan udlejes til privatskolebrug med 11 stemmer for og kun to imod..

Publiceret 02 December 2014 08:00