I dag lever den kulturhistoriske udstilling et tilbagetrukket liv for de få, men i fremtiden skal vi have den gjort mere synlig og nærværende for mange flere – det fortjener den! Det bliver et stort arbejde, men det er en opgave vi glæder os til at løfte, tilføjer Østsjællands Museums direktør Tove Damholt. (Arkivfoto: JCJ).

I dag lever den kulturhistoriske udstilling et tilbagetrukket liv for de få, men i fremtiden skal vi have den gjort mere synlig og nærværende for mange flere – det fortjener den! Det bliver et stort arbejde, men det er en opgave vi glæder os til at løfte, tilføjer Østsjællands Museums direktør Tove Damholt. (Arkivfoto: JCJ).

Fremtiden på Stevns Museum

STEVNS: Planerne om at etablere et nyt besøgscenter til Stevns Klint som UNESCO Verdensarv i Højerup har også betydning for det gamle Stevns Museum.
Nu indbyder Østsjællands Museum alle interesserede til at besøge museet og høre mere om de aktuelle udfordringer og nye muligheder for museets kulturhistoriske udstillinger. Det er lørdag den 20. december kl. 15-17 på Stevns Museum.
Østsjællands Museum har de seneste år været i fuld gang med styrke arbejdet med at sikre og formidle kulturhistorien, men det meste af arbejdet er foregået skjult bag facaden og efter lukketid.
I løbet af de seneste år har museets medarbejdere omhyggeligt haft fat i hver eneste af museets mange tusinde genstande for at sikre, at den lovpligtige registrering af museumsgenstandene lever op til dagens krav.
Det har været et kæmpestort arbejde, som nu er ved at være helt på plads, hvilket er en landvinding for museet og frigiver noget arbejdskraft, som nu skal bruges på at udvikle og formidle historierne.
Samtidig med arbejdet med samlingen har museet nemlig også set kritisk på formidlingen, og nu er tiden klar til at skulle styrke og videreudvikle, og heldigvis får museet fra nytår friske øjne på opgaven, når museet ny kulturhistoriker starter, og blandt andet skal arbejde med at formidle nye temaer indenfor den nyeste historie i museets to tilskudskommuner Stevns Kommune og Faxe Kommune.
Museet har oplevet, at arbejdet naturligt har givet anledning til en usikkerhed omkring, hvordan museet fremover vil sikre væsentlige historier på Stevns og formidle dem i sine udstillinger og aktiviteter.
Derfor inviterer museet lørdag den 20. december kl. 15-17 alle interesserede til at besøge Stevns Museum og høre mere om, hvordan museet arbejder med kulturhistorien på Stevns.
Direktør for Østsjællands Museum, Tove Damholt, og museets museumsfaglige chef, Thomas Tram Pedersen vil under mødet vise rundt i udstillingen og fortælle om museets arbejde med samlingerne og udstillingerne.
Formålet er at give et indblik i nogle af de udfordringer og muligheder, der ligger i museets arbejde med at sikre og formidle Stevns' kulturhistorie. Museet venter at gentage arrangementet en gang i starten af det nye år, når den nye kulturhistoriker er startet.
- Det er vigtigt for museet, at vi arbejder professionelt og tidssvarende med at bevare de rigtige genstande og historier og formidle dem på en måde i vores udstillinger, så de giver mening for museets lokale og nationale gæster. Her er der plads til forbedringer, fordi vores bygninger og udstillinger ikke længere er den optimale ramme omkring vores spændende samlinger til at fortælle relevante historier på god måde. Det skal vi gøre bedre, fortæller Thomas Tram Pedersen om arbejdet.
- Jeg ved, at der midt i vores arbejde med samlinger, og al den snak om verdensarv og om ny bygning og ny formidling i Højerup er opstået en bekymring for, om vi også fremover vil passe på de gode gamle genstande og om vi nu også stadigvæk har lyst til at arbejde videre med den lokale kulturhistorie. Men det vil vi og det har vi – helt absolut. Det er en vigtig historie at fortælle videre til de næste generationer. I dag lever den kulturhistoriske udstilling et tilbagetrukket liv for de få, men i fremtiden skal vi have den gjort mere synlig og nærværende for mange flere – det fortjener den! Det bliver et stort arbejde, men det er en opgave vi glæder os til at løfte, tilføjer Tove Damholt.
Tilmelding er ikke nødvendig, og der er fri entré.
pm

Publiceret 13 December 2014 09:45