Helle Adelborg (A): Alt under en hat...

Helle Adelborg (A): Alt under en hat...

Talent, begejstring og mod

En ny og spændende kultur- og fritidspolitik er nu sendt i høring

Talent, begejstring og mod er nøgleord i det oplæg til en ny kultur- og fritidspolitik, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i sidste uge.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Det er et oplæg til en ny kultur- og fritidspolitik, der som noget nyt samler kultur- og fritidspolitikken samt folkeoplysningspolitikken.

Derfor har den kommende politik folkeoplysning og det aktive medborgerskab som gennemgående begreber.

- Det er første gang vi samler folkeoplysning og kultur og fritid under en hat.

Jeg synes, det er oplagt - og glæder mig til at se, hvordan oplægget til en ny kultur- og fritidspolitik bliver modtaget af dem det hele handler om, siger borgmester Helle Adelborg (A)...

<p class="mrub">Godt oplæg</p>

I arbejdet med den nye kultur- og fritidspolitik er der taget udgangspunkt i Hvidovre Kommunes vision, hvor det fremhæves, at Hvidovre skal være “Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”.

Oplægget til ny kultur- og fritidspolitik er blevet til ved hjælp af input fra tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra kommunens kultur- idræts- og fritidsliv.

Der er fire hovedtemaer i politikken:

Vi vil bruge det, vi allerede har - og bruge det bedre og mere.

Vi vil udvikle talenter.

Vi vil udvise mod og gå nye veje.

Vi vil understøtte begejstring.

- Vi har denne gang inviteret nogle af hovedpersonerne fra vores kultur-, idræts- og fritidsliv til at være med til at komme med idéer og sætte en retning for de kommende års kultur- og fritidspolitik. Jeg synes, at det oplæg der nu bliver sendt i høring er blevet rigtig godt, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget, Niels Ulsing (SF)...

Kultur- og fritidspolitikken bliver nu sendt i høring i Idrætsråd, aftenskoleråd, Samrådet, Folkeoplysningsudvalget, Musikråd, Kulturråd, Handicapråd, Integrationsråd, Ældreråd, Ungdomsråd, Kunstråd, Teater Vestvoldens bestyrelse, Musikskolens bestyrelse, brugerråd på stadion, idrætscentre og biblioteker, kommunens kulturinstitutioner og idrætscentre, øvrige forvaltninger samt på kommunens hjemmeside.

Fristen for at aflevere et høringssvar er mandag den 30. januar 2015.

Publiceret 22 December 2014 08:00