Natur:

Forbedring af stier i Verdensskoven

Som led i områdefornyelsen af Gørding, har Esbjerg Kommune valgt at igangsætte en forbedring af stisystemet i Verdensskoven.
Forbedringen har fokus på at skabe mere attraktive forhold for områdets brugere. På en udvalgt strækning etableres der for eksempel belysning på stien.

Publiceret 01 January 2015 07:00