Ulve. (Foto: Chris Martin Bahr).

Ulve. (Foto: Chris Martin Bahr).

Unge til kamp for ulven

ULVEN: Tør vi se ulven i øjnene efter 200 år? Datidens fortællinger har ikke gjort det lettere for ulven at vende tilbage til Danmark.
Da man i 2012 spottede den for første gang siden 1812 fik den en blandet modtagelse.
WWF Verdensnaturfondens WildSchool sætter i år fokus på ulven og søger Wildlife Reporters til at afdække de virkelige historier og eventuelle problematikker, der knytter sig til den.

Ulven kommer!

- I Danmark er der opstået en slags paranoia omkring ulven. Man hører ofte, at et dyr, antageligvis, er blevet nedlagt af en ulv, men det er sjældent, at nyheden bliver fulgt op, hvis det efterfølgende viser sig at være en hund. Det skaber utryghed i befolkningen og giver et usandfærdigt billede af ulven, siger Gitte Hemmingsen, leder af WildSchool.
Hvorfor skal der sættes fokus på sagen? Det er vigtigt at sætte fokus på problematikken, da ulvene ikke bør ses som et onde i den danske natur, men snarere som en kærkommen tilflytter.
I Danmark har vi en meget rig vildtbestand med en overflod af kronhjorte og rådyr. Ulvene nedlægger vildt, hvilket holder bestanden nede, samtidig med at de svageste dyr bliver sorteret fra. Det giver en sund bestand.  
Hæsblæsende udtagelsesforløb For at komme i betragtning som Wildlife Reporters skal aspiranterne dyste mod andre unge fra forskellige dele af Danmark. 
Kampagnen sker i samarbejde med Randers Regnskov, Odense ZOO og København Zoo, som vil skabe rammerne for tre hæsblæsende BaseCamps, hvori de endelige Wildlife Reporters bliver fundet.
Livet som Wildlife Reporter Som Wildlife Reporters kommer man med egne øjne til at se, om det er muligt at leve sammen med vilde dyr.
I Finland vil det endelige hold stå ansigt til ansigt med ulve og bjørne, og de vil skulle interviewe folk, som i årevis har arbejdet og levet med dyrene som nabo.
Deres opgave bliver at researche, skrive artikler og rapportere hjem, hvordan man som almindelig dansker kan undgå konflikter med ulvene.

Sådan deltager de

De unge skal tilmelde sig ekspeditionen i par via hjemmesiden www.wildschool.dk.
Herfra udvælger WWF Verdensnaturfonden de bedste par, som skal dyste videre på én af tre hæsblæsende BaseCamps i henholdsvis Randers Regnskov, Odense ZOO og København Zoo.
pm
 

Kampagnen

sætter fokus på den nyligt ankomne ulv i Danmark og søger at finde en måde, hvormed danskere kan leve i harmoni med ulven.

• Det anslås, at der maksimalt kan leve 100 ulve i Danmark med de nuværende fødemuligheder.

• Unge i alderen 12-17 kan tilmelde sig.

• Tilmelding frem til den 27. marts.

• BaseCamp i Randers Regnskov den 25.-26. april, Odense ZOO den 9.-10. maj og København Zoo den 30.-31. maj.

• Ekspeditionen til Finland ligger fra den 13.-17. juli.

• Se mere på www.wildschool.dk

Publiceret 03 January 2015 17:15