Enhedslisten Haderslevs nytårshilsen

Indtrykkene fra det første år i byrådet hober sig op. Det overraskede meget, at byrådsflertallets 19 mandater fra det blå/sorte flertal i næsten alle sager kører deres eget ræs, og vi andre er udenfor. Det mest grelle eksempel var under budgetforhandlingerne i efteråret. Der blev ikke lyttet meget til Slesvigsk Parti, Socialdemokraterne eller Enhedslisten. Det betød at skattenedsættelse var det vigtigste. Det har været vigtigt at fokusere på konsekvenserne af den manglende tid til forberedelse og trivsel hos lærerne, for det smitter af på eleverne og forældrene. Byrådet enedes om et økonomisk løft, et skridt på vejen, men der stadig langt igen før Haderslev bliver en kommune med et gennemsnitligt skolebudget. Skolereformen og de mange ønsker der ligger i den, kan pga. den dårlige finasiering centralt fra, blive nedbrydende for folkeskolen. Forude venter yderligere inklusion, allerede nu er der en hel del elever med diagnoser, der ikke sendes til et måske bedre specialtilbud, men bliver i folkeskolen. Privatskolerne melder ud,” at de ikke får de penge, der skal til for at kunne håndtere opgaven med inklusionen”. Så denne spareøvelse skal folkeskolen løfte. I øvrigt straffes folkeskolen økonomisk, hvis inklusionen ikke lykkes, og det kan i sidste ende give meget kreative løsninger. På det specialiserede socialområde, skal der spares 1mio. pr. år på de handicappede, på trods af at de lever længere og overlever flere sygdomme. De bliver flere, men de skal dele færre midler! Enhedslisten har også haft meget fokus på Jobcentrets brugere, medarbejderne og i det hele taget hvordan syge og arbejdsløse behandles. Det er ikke en hemmelighed, at vi bakker op omkring medarbejdernes arbejdsvilkår og om borgerne via vores støtte til foreningen Syg i Haderslev. Vi synes for eksempel ikke det er rimeligt at indføre ugentlige rapporteringer om resultater for den enkelte medarbejder, der arbejder med visitering af syge borgere. Vi synes heller ikke det er rimeligt, at alle medarbejdere i Jobcentret får tjekket deres emails, hvis de sender mails til Syg i Haderslev og andre udvalgte mails. Vi vil hellere have tillid til medarbejderne. Og når MEDudvalget i jobcentret forsøger at give mig Svend Brandt en påtale, for at handle politisk, så går det osse galt. Overvågning af mails og forsøg på at gøre Syg i Haderslev til problemet giver en dårlig stemning. Og det er brand ærgerligt, for det ser for os ud som om, at det går hastigt fremad på jobcentret som helhed. Vi hører færre klager via Syg i Haderslev, flere oplever at Rehab møderne er blevet mere konstruktive, og generelt oplever vi, at tingene er blevet forbedret det sidste halve år! I sommer begyndte det virkelig at gå bedre siger brugere til os. Og ja, vi mener at have gjort en forskel, på trods af at vi er i mindretal. Der er kommet ekstra fokus på børn, syge og miljøet. Det har været hårdt arbejde at læse de mange bilag til alle møderne, men interessant. Hvis man som byrådsmedlem bruger tiden til at sætte sig ind i stoffet, så er chancen for at få resultater meget større. Vi vil begge fortsætte kampen for børnene og de udsatte grupper, men også for økonomien og miljøet. Godt nytår til jer alle! Claus Larsen og Svend Brandt

Publiceret 03 January 2015 07:00