Løveapoteket i Danmarksgade er blandt de ejendomme, der er blevet renoveret med støtte fra Renoveringsfonden. Dels er facaden blevet shinet op og sat i stand og dels er der sat nye skorstene på taget. Fotos: Fredericia Kommune

Løveapoteket i Danmarksgade er blandt de ejendomme, der er blevet renoveret med støtte fra Renoveringsfonden. Dels er facaden blevet shinet op og sat i stand og dels er der sat nye skorstene på taget. Fotos: Fredericia Kommune

Renoveringer:

Fredericia bevarer sig vel

Bevaringsfonden støttede 44 projekter sidste år. Millioninvesteringen kan ses og mærkes i bybilledet

2014 satte gang i flere omfattende istandsættelser og facaderenoveringer i Fredericia bymidte.
Af de i alt 44 projekter, som indtil videre har fået tilskud fra Bevaringsfonden, står 15 færdige og pryder gadebilledet. For eksempel Prinsessegade 35, hvor facaden er ført tilbage til det oprindelige udtryk. Og Løveapoteket i Danmarksgade, der har fået reetableret tre skorstene og været igennem en gennemgribende facaderenovering. Og tårnet på 'Geddesborg' på Axeltorv, som har fået ny kobberdækning.
”Vi får mange positive tilkendegivelser fra borgerne, som er begyndt at kunne se forandringer i gadebilledet, der flere steder har fået et tiltrængt ansigtsløft. Fredericia rummer mange arkitektonisk værdifulde og spændende ejendomme, som med tiden og efter flere ombygninger har været gemt godt væk, og de bringes nu frem i lyset,” siger Irene Jensen i en pressemeddelelse. Hun er arkitekt i kommunens By & Erhverv-afdeling.
Synlige eksempler på ejendomme, der har fået et markant arkitektonisk løft, er også det tidligere Hotel Kronprins Frederik i Gothersgade, som Skt. Knuds skole har købt med henblik på at udvide den eksisterende skole.

Stor interesse for bevaring

De mange stilladser og afdækninger i bymidten viser, at der er gang i bevaringsprojekterne. De mange projekter vidner om, at der blandt ejerne af de bevaringsværdige ejendomme i Fredericia er en stor interesse for at restaurere med respekt for det originale og bygningens særegne detaljer og historie, som kan bidrage til den kulturhistoriske fortælling om Fredericia. Muligheden for økonomisk støtte trækker naturligvis også.
Alt tyder på, at ”bevaringsboomet” fortsætter i år. Alle ansøgere tilbydes en forhåndsdialog, inden ansøgningsmaterialet færdiggøres og sendes ind til behandling i Bevaringsfonden. Det har 15 potentielle ansøgere valgt at benytte sig af inden næste ansøgningsrunde, der har frist den 10. februar.
Der er stadig god mulighed for at søge om tilskud fra Bevaringsfonden. Cirka en tredjedel af gaven fra A.P. Møller Fonden er brugt til at bevare og forskønne bymidten.

Også Ejendommen Prinsessegade 35 er blevet kønnere efter rensning, maling og fjernelse af skiltning. Foto: Fredericia Kommune

Også Ejendommen Prinsessegade 35 er blevet kønnere efter rensning, maling og fjernelse af skiltning. Foto: Fredericia Kommune

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 millioner kroner til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond til formlet. Den hedder Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia.
Bevaringsfondens formål er blandt andet at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og bidrage til den samlede kulturhistoriske fortælling om Fredericia.

Publiceret 03 January 2015 09:00