Randers :

Borgmester skal kunne ændre valgsteder

Af
Dan Jensen

I år skal vi til folketingsvalg, og da valget kan udskrives med få ugers varsel kan det give udfordringer.
Traditionelt varsles valget med tre uger, og der vil derfor være risiko for, at nogle valgsteder ikke er tilgængelige på valgdagen.
Derfor behandler Økonomiudvalget i Randers Kommune i dag en sag om at borgmesteren bemyndiges til at foretage ændring af valgsteder, hvis det findes nødvendigt for afvikling af valget.
Desuden indstilles det at valgstedet Asferg forsamlingshus flyttes permanent til Træningshuset i Asferg.

Publiceret 05 January 2015 06:30