Fra venstre ses Jeppe Nørregaard, Birgit Thrusholm, Steen Witthøfft og Dorthe Westerdahl. (Foto: JCJ).

Fra venstre ses Jeppe Nørregaard, Birgit Thrusholm, Steen Witthøfft og Dorthe Westerdahl. (Foto: JCJ).

Partner Advokater bliver selvstændigt advokatfirma

Partner Advokater træder ud af Ret&Råd-kæden og styrker kontoret i Køge.

ADVOKATER: Partner Advokater, der har kontorer i Køge og Ringsted, har valgt at etablere sig som selvstændig virksomhed og er derfor pr. 1. januar 2015 trådt ud af Ret&Råd Advokater.
- Vi har valgt at trække os ud af kæden, da vi foretrækker at være et selvstændigt advokatfirma, som tilbyder kunderne individuel rådgivning og bygger videre på vores vision om have både en stærk privatafdeling og en stærk erhvervsafdeling. Vi ønsker ikke at sælge ensartede produkter, men at hjælpe den enkelte kunde med at se muligheder og finde de løsninger, der stiller kunden bedst muligt i en given situation, siger advokat Steen Witthøfft, Partner Advokater.
En typisk kunde kan være virksomhedsejeren, der skal giftes og derfor kommer for at få lavet en ægtepagt, men i den forbindelse også har behov for rådgivning om virksomhedens ejerforhold. Eller det kan være ægteparret, der kommer for at få ændret testamente for at stille børnene lige – og i den forbindelse finder ud af, at de også har behov for rådgivning om generationsskiftet i deres virksomhed.
- Tit hænger tingene jo sammen. Det sker ofte, at det privatretlige krydser ind over erhvervsretten, og så er det en stor fordel for kunden at kunne få rådgivning om det hele samme sted, siger advokat Dorthe Westerdahl.

Kræfterne samles i Køge

I praksis har det ingen betydning for kunderne, at Partner Advokater nu er trådt ud af Ret&Råd-kæden, da virksomheden vil arbejde videre med den fagopdeling, de hele tiden har haft mellem de enkelte advokater for at sikre kunderne den bedste kvalitet. Og Partner Advokater går skridtet videre, idet medarbejderne fra Roskilde-kontoret er rykket ind hos kollegerne i Køge.
Virksomheden har valgt at samle kræfterne i Køge for at styrke det faglige niveau og bruge ressourcerne optimalt. Det betyder, at Partner Advokater fremover primært vil servicere kunderne fra Køge-kontoret, men også fra kontoret i Ringsted, der beskæftiger tre advokater.
- Vi har valgt at styrke Køge-afdelingen, fordi byen er et vækstområde, hvor der kommer til at ske stor udvikling de kommende år, og der ønsker vi at være både virksomhedernes og borgernes foretrukne advokatkontor, siger advokat Jeppe Nørregaard og giver Partner Advokaters opskrift på, hvordan man bliver det:
- Vi går meget op i de menneskelige værdier og den individuelle rådgivning. Folk kommer her ofte af ubehagelige årsager, måske er de følelsesmæssigt engageret eller står for at skulle tage store, strategiske beslutninger. Uanset årsagen står der altid noget på spil. Derfor gør vi meget ud af ikke kun at løse det konkrete problem, men komme hele vejen rundt om kundens situation.
Han underbygger behovet for den individuelle rådgivning med, at der findes mange forskellige familiemønstre og mange forskellige virksomhedskonstruktioner i Danmark.
- Der er stor forskel på, hvordan man vælger at drive sin virksomhed, eller hvordan man har skruet sin familie sammen. Der er altid nogle rammer, men aldrig et ensartet facit. Derfor er det vigtigt for Partner Advokater fortsat at kunne tilbyde vores kunder individuel og personlig rådgivning, og det har vi de bedste forudsætninger for at gøre ved at blive et selvstændigt advokatfirma, siger advokat Birgit Thrusholm.

Publiceret 08 January 2015 17:15