I Varde Kommune er der god grund til at glæde sig over affaldspriserne

I Varde Kommune er der god grund til at glæde sig over affaldspriserne

Varde er billig på affaldsområdet

Der er stor forskel på kommunernes affaldsordning. I Varde Kommune er man næstbilligst i Danmark

Af
Kim Schou

Der er stor forskel på, hvor meget borgerne skal betale for affaldsordninger og på ordningernes kvalitet, viser Bolius' nye Danmarkskort over affaldsordninger. Kommunerne i hovedstadsområdet har typisk de dyreste ordninger, mens jyske kommuner er de billigste.
I Albertslund Kommune skal boligejerne betale 4.440 kr. om året for at få afhentet dagrenovation 52 gange om året, haveaffaldet bliver hentet 20 gange, storskrald 12 gange, mens papir og glas 26 gange om året.
Men i Silkeborg Kommune er prisen pr. husstand mere end 3.000 kr. billigere, nemlig 1.295 kr. Til gengæld får borgerne 'kun' afhentet dagrenovation 26 gange om året og papir 12 gange om året på deres hjemadresse, mens de selv skal aflevere haveaffald og storskrald på genbrugsstationen.
I Varde Kommune er prisen i alt for 140 l og øvrig affaldsordning 1.873 kroner om året.

Varde er billig

Tidligere formand for Varde Forsyning A/S, Preben Friis-Hauge er meget tilfreds med prisen i Varde Kommune
"I kraft af min tidligere bestyrelsesformandspost i Varde Forsyning A/S, samt at Plan- & Teknik Udvalget i Varde er myndigheds ressortansvarlig på forsyningsområdet, så vil sige, at jeg er meget tilfreds med, at vi ligger i den billige ende," siger Preben Friis-Hauge til Lokalavisen Varde.
"Jeg vil sog også gerne være lidt selvfed og sige, at jeg ikke er overrasket. I mange år har Varde Forsynings fire forsyningsarter (varme, vand, spildevand og affald) samlet set været anden billigst, målt på det man kalder en standardfamilie (to voksne, to børn og 125 m2 bolig/hus) sammenlignet blandt nabokommuner og kommuner i trekantsområdet samt Sønderborg," tilføjer han.
"Når vi ikke ligger nr. 1 som Esbjerg, så er det svært at være billigere end dem vi køber varmen fra, til Varde By og Alslev," siger Preben Friis Hauge.

Tidligere bestyrelsesformand for Varde Forsyning A/S, Preben Friis-Hauge

Tidligere bestyrelsesformand for Varde Forsyning A/S, Preben Friis-Hauge

Strategisk indsats

Ifølge Preben Friis-Hauge så skyldes det den målrettede og strategiske indsats, som gennem årene er gennemført og stadig gennemføres i alle selskaber i Varde Forsyning A/S.
"Det har tillige en afsmittende effekt på alle medarbejdere fra top til bund, fordi der lægges vægt på fælles ejerskabsfølelse, samt at alle er med i processen. Alle tænker på kunderne, miljøet og nu i den seneste strategi, der er startet op i 2014 - også på forretningsudvikling," lyder det fra Preben Friis-Hauge.

Nuværende bestyrelsesformand, Preben Olesen

Nuværende bestyrelsesformand, Preben Olesen

Ledelsakademi

Varde Forsynings medarbejder- og ledelsesakademi blev opfundet i en proces, hvor alle interesserede uanset placering i Varde Forsyning kunne bidrage.
"Hvad kunne vi godt tænke os at alle medarbejdere skulle igennem af uddannelser indenfor en to-årig periode, og hvilke uddannelsesmoduler skulle være frivillige for medarbejdere, der måske ønskede at videreuddanne og kompetenceudvikle sig. I dag har DANVA (vandværkernes landsorganisation) taget Varde Forsynings medarbejder- og ledelsesakademi til sig, og det udbydes nu i hele Danmark. Naturligvis efter tilladelse fra og i samarbejde med varde Forsyning A/S," fortæller Preben Friis-Hauge.

Varde by får snart en ny genbrugsplads. Sidste år tog Preben Olesen første

Varde by får snart en ny genbrugsplads. Sidste år tog Preben Olesen første "spadestik" til projektet Foto: Kim Schou

Byrådet spiller en rolle

Byrådet i Varde spiller også en rolle når serviceniveauet overordnet set skal fastlægges.
"Vi har for eksempel besluttet, at vi "kun" har fem store bemandede genbrugspladser i Varde Kommune, som så har åbent alle ugens syv dage. Det giver stabilitet og mulighed for rationel planlægning af medarbejderressourcerne, som i høj grad er en medvirkende faktor til hvor store affaldsomkostningerne er i kommunerne," lyder det fra Preben Friis-Hauge.
I andre kommuner har man langt flere bemandede genbrugspladser, men så er der måske kun åbent en-to gange pr uge på nogle af dem. Uanset løsning, så gælder det - som jeg ser det, at man har borgerne med på at acceptere de løsninger der findes. Jo bedre borgerne synes om genbrugspladser og affaldsløsninger ved husstanden, jo bedre sorteres der, og i sidste ende bliver det dermed billigere for alle borgere i kommunen, når affaldet skal sælges/bortskaffes - uanset om det sker via et affalds A/S, eller via en affaldsafdeling i den kommunale forvaltning, siger den tidligere formand.
"Efter min opfattelse er det Varde Forsyning A/S der retteligt bør roses for den indsats der er ydet gennem årene fra starten i 2009 og til i dag. Preben Olesen gav - som den første bestyrelsesformand - Varde Forsyning A/S en rigtig god start i 2009," slutter Preben Friis-Hauge.

Glad bestyrelsesformand

Den nuværende bestyrelsesformand, Preben Olesen er rigtig glad for disse tal.
“Jeg er rigtig glad og synes der er grund til at være glad for det på borgernes vegne,” siger han og kommer med eksempler på, at dette prisniveau kan fastholdes.
“Der er mange faktorer der spiller ind. Vi har 12 gange tømning af genbrugsspand og 24-26 på restaffald. Og så er der også det faktum, at vi er nede på fem bemandede genbrugspladser samt 17-18 super miljøstationer,” fortæller han.
Modsat store byer er der i Varde Kommune ikke afhentning af storskrald.
“Jeg føler, at borgerne er glade for selv at afhænde køleskabe og sofaer,” fortæller Preben Olesen som roser medarbejderne på genbrugspladserne.
“De er effektive og venlige og forstår vigtigheden i, at affaldet sorteres rigtigt og at containerne fyldes op. Samtidig har de været utrolig engagerede i deres uddannelsesforløb,” slutter Preben Olesen.Publiceret 08 January 2015 09:00