BKB-Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne

I november måned 2013 – vist nok helt bestemt den 14. november 2013 – blev der i Ravnsborghallen, med et stort fremmøde, afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens formand Finn Buch Pedersen fremlagde, at bestyrelsen i BKB nøje havde drøftet afgørelsen fra Esbjerg – hvor en lignende sag, som den i Køge, var blevet tabt til Esbjerg Kommune - og efter undersøgelser og nogen overvejelse, havde man besluttet at anbefale den ekstraordinære generalforsamlingen, at der på det foreliggende grundlag ikke sås nogen reel mulighed, for at vinde en eventuel tilsvarende sag overfor Køge Kommune.
Bestyrelsen fremlagde derefter forslag om, at der i denne forbindelse, blev indkaldt til en ordinær generalforsamling den 19. april 2014, med den mulighed, at foreningen kunne lukkes. Dette forslag blev med stort flertal bakket op af forsamlingen.
I forhold til anvendelse af foreningens formue, der på daværende tidspunkt var på 267.205,67 kr., fremkom bestyrelsen med forslag om, at der i samarbejde med Produktionsskolen blev udarbejdet et konkret forslag til opstilling af et antal bænke og bord-/bænksæt på passende steder i kommunen, eksempelvis langs med Køge Ås Stien.
Fra forsamlingen kom der derefter yderligere adskillige forslag til, hvordan formuen kunne bruges, herunder blandt andet, en Køge Miniby model af det ældste hus i Køge i rundkørslen ved Blegdammen/ Brogade/Søndre Alle, indkøb af 1-2 skøder på ejendomme i Køge Miniby, samt produktion af en ”Køgehøne” på oplagt sted.
På baggrund af de forskellige forslag til anvendelse af formuen, blev det besluttet, at bestyrelsen til generalforsamlingen i april 2014 skulle fremkomme med et samlet forslag, der samtidig – så vidt muligt – skulle indeholde ansvar og vedligeholdelse for det opstillede.
Udover de røster der var fremme omkring opstilling af et eller andet ”symbol” på Brugerforeningen for Køge Byfællesantennes eksistens, før denne blev overtaget af You See, kunne formuen eventuelt også bruges som donationer til diverse lokalforeninger i Køge Kommune, det være sig sportsforeninger for unge, spejderne eller lignende ungdomsforeninger.
Alt dette er jo i dag fortid, men ikke desto mindre stadig lige aktuelt, idet der – mig bekendt – endnu ikke har været afholdt den på den ekstraordinære generalforsamling af bestyrelsen lovede ordinære generalforsamling.
Jeg vil derfor foreslå den siddende bestyrelse, at der snarest muligt bliver afholdt en sidste ordinær generalforsamling, hvor vi en gang for alle kan få lukket Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, samt få besluttet, hvad foreningens formue skal bruges til.

Publiceret 08 January 2015 15:00