Sådan så det ud i 2013, da vandet i fjorden steg med 2.06 meter. I weekenden varsler DMI, at vandet risikerer at stige 1,4 meter.

Sådan så det ud i 2013, da vandet i fjorden steg med 2.06 meter. I weekenden varsler DMI, at vandet risikerer at stige 1,4 meter.

DMI varsler:

Forhøjet vandstand i fjorden på 1,4 meter

Kommunen lægger spærringer ud ved Jyllinge Nordmark og Frederiksborgvej

DMI varsler, at der er risiko for, at vandet stiger 1,4 meter i fjorden i weekenden. Varslingen får kommunen til at forberede at lægge spærringer ud i Jyllinge Nordmark og på et enkelt sted på Frederiksborgvej for at undgå oversvømmelse.
Sammen med beredskabet er kommunen i øjeblikket ved at lave en plan for, hvor spærringerne skal placeres.
I Jyllinge Nordmark er der både tale om lavtliggende områder ud mod fjorden og langs Værebro Å. Et enkelt sted på Frederiksborgvej kan også blive berørt.
DMI's prognose er usikker og skifter fra time til time.
Selvom vandet beregnes at stige meget, er det dog langt fra de 2,06 meter, stigningen nåede op på, da Bodil hærgede i december 2013.
Prognosen om risikoen for oversvømmelse kommer næsten samtidig med, at politikerne i kommunen skal behandle en omfattende sag for, hvordan der kan sikres mod stormflod fremover i Roskilde Fjord.
Der er allerede afsat 44 mio. kr. til projektet, og i løbet af januar måned er der der en politisk afklaring af, præcis hvilke diger, sluser og andre løsninger, der skal sættes i værk.

null

Publiceret 08 January 2015 00:15