Victor Bjerre, formand for elevrådet på HTX i Vejle.

Victor Bjerre, formand for elevrådet på HTX i Vejle.

Jeg er stolt:

Ingen driller hinanden. Vi er venner alle sammen

Eleverne på Vejle Tekniske Gymnasium er super tilfredse

Vejle Tekniske Gymnasium har for andet år i træk vundet 'DM i skoletilfredshed'. I en ny elevtilfredshedsundersøgelse med 23 HTX- og HHX-gymnasier scorer Vejle 86 ud af 100 point i generel overordnet trivsel. Landsgennemsnittet er på 72.
Undersøgelsen er lavet af analysevirksomheden Ennova, der har spurgt eleverne om en lang række forhold på deres skole.
”Jeg er stolt over at gå på sådan en skole. På Vejle Tekniske Gymnasium findes et fællesskab, hvor man taler med hinanden på tværs af klasserne – og også på tværs af årgangene. Her er der ikke noget hierarki, som man hører om andre steder. Ingen driller hinanden. Vi er venner alle sammen,” siger Victor Bjerre, der går i 3.g og er formand for elevrådet.
Vicerektor Steen Ullum fra Vejle Tekniske Gymnasium supplerer:
”Som et forholdsvis lille gymnasium nyder vi godt af det nære miljø. Kommunikationsvejene er korte, og alle kender Hinanden,” siger Steen Ullum i en pressemeddelelse fra Vejle Tekniske Gymnasium.
Elevernes topkarakterer til Vejle Tekniske Gymnasium er udstedt på en lang række felter. Ikke færre end 90 procent af eleverne fra gymnasiet i Strandgade i Vejle opfatter sig som ambassadører for skolen og anbefaler den til venner og bekendte. Dét resultat overgås ikke naf andre. Det sociale miljø på gymnasiet scorer også helt i top, lige som ingen andre danske HTX- eller HHX-elever udtrykker tilsvarende tilfredshed med deres ledelse. Elevernes anerkendende skulderklap til studievejlederne på Vejle Tekniske Gymnasium er særligt kraftigt.
På Vejle Tekniske Gymnasium udtrykker eleverne med maksimal styrke, at 'skolen er et rart sted at være', ligesom der også hentes en national førsteplads, hvad angår den indbyrdes støtte og hjælp, som klassekammeraterne yder hinanden. Endelig giver eleverne i Vejle stærkest af alle udtryk for tilfredshed med skolens fester, cafe og frivillige idræt.
Men også elev-tilfredsheden med undervisningen på Vejle Tekniske Gymnasium samt skolens lærere befinder sig i dansk topklasse, lige som de unge VTG-ere i højere grad end andre mener, at de 'lærer noget nyt hver dag', og at der er 'tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen'. Endelig vurderer de mere end andre, at skolen 'forbereder dem til at læse videre', skriver skolen i pressemeddelelsen.

null

Publiceret 08 January 2015 14:45