Mariagerfjord:

Skolestruktur under lup

Af
Henriette Klausen

Faldende børnetal gør at der skal ses nærmere på skolestrukturen i Mariager, Assens, Hadsund og Havbakkedistriktet.
Derfor har der været afholdt dialogmøder med de respektive skolebestyrelser for at drøfte problematikken.
På dialogmøderne kom det blandt andet frem at man på Mariager Skole er udfordret at et stærkt faldende børnetal både på normalområdet og på specialområdet.
Løsningen kan være at man ændrer klassetildelingsmodelerne eller en anden skolestruktur, hvor Assens Skole bliver en del af Mariager skole, der har de nødvendige klasselokaler.
Input fra dialogmøderne skal nu drøftes, hvorefter der tages beslutning om den fremtidige dagtilbuds- og skolestruktur.

Publiceret 08 January 2015 06:31