Nytårshilsen

For få dage siden stod jeg i venners lag og sang "Vær velkommen Herrens år". Det var nytår og et friskt, nyt, jomfruligt år stod for døren. Det nye år skal være velkomment.
2014 har været et anderledes år for Socialdemokraterne i Køge. Det har været vores første år i opposition i et nyt byråd.
Vi havde, selvom vi mistede borgmesterposten, ikke ventet, vi skulle være i opposition. Vi havde, som det parti, vi også vil kendes som, indgået en aftale, hvor vi ville få ansvar og indflydelse. Vi ville gerne arbejde konstruktivt med. Desværre valgte den nye borgmester med et par lykkeriddere at løbe fra den underskrevne aftale, og i 11. time lave en ny. Derfor er vi i opposition til det nye flertal.
Derfor har det også været positivt for os at se, i hvor høj grad det nye flertal arbejder for de samme ting, som vi gjorde, da vi var en del af flertallet. At det nye flertal arbejder positivt for Køge Kyst, med biograf, med butiksudviklingen og det nye stationsområde, at det nye flertal stod i spidsen for en ny skolestruktur og at de ikke straks, der var luft i budgettet, satte skatten ned.
Hvor er det rart at se, at det nye flertal tager ansvar på disse områder. Derfor har det også været nemmere for os at tage del i ansvaret. At målene for Køge Kyst fortsat er de samme, som dem vi var med til at sætte op før valget. At skolestrukturforandringerne blev gennemført og at budgettet stort set styres efter samme principper, som vi gjorde. Ros herfra til det nye flertal for det.
Men samtidig, som det måske læses mellem linjerne, er vi i Socialdemokratiet meget overraskede over, hvor lidt nyt, der er kommet fra det nye flertal, der ellers havde travlt med at gøre op med "92 års rødt styre".
Kun en indtil videre mislykket ambition om at udlicitere hjemmeplejen, en sært sammensat lærertidsaftale, som det vist ikke engang er alle lærere, der bryder sig om og så dampen, der er sat under Køge Park-projektet i en hastighed, at man skulle tro, at datoen for første boldkast var mere vigtig, end fundamentet under byggeriet, er sager, som det nye flertal har bragt til torvs. Nej, alt det nye lader vente på sig, og det vil vi da egentlig gerne rose.
Socialdemokraterne har ambitioner og nye mål for vores kommune. Vi vil stadig arbejde positivt for Køge Kyst, for en god økonomi, for de mange store projekter i kommunen, der skal sikre indtægter, så vi kan få mere velfærd for pengene.
Vi hilser velkomment, at der fortsat arbejdes så målrettet for at sikre erhvervslivet en god service. De skal opleve en god, veldrevet kommune, der står på tåspidserne for at levere en god service, så erhvslivet kan skabe arbejdspladser. Det er dejligt at se, at vi i fællesskab lykkes med det. "Det skal være nemt at drive virksomhed i Køge", lyder vores fælles slogan.
Vi mener, at næste mål nu, må være, at "Det skal være nemt at være borger i Køge kommune".
Ligesom der er klare mål for, hvad erhvervslivet kan forvente fra kommunen og hvornår, så skal borgene også have klare mål for, hvilken service de kan forvente.
Hvornår der er svar på deres klage eller ansøgning, hvad enten det er en ansøgning eller klage i Teknik- og Miljøforvaltningen, i Jobcentret, i Familierådgivningen eller Borgerservice.
Ligesom Erhvervsservicechefen har åbent hus to timer en gang om ugen, så skal alle afdelingschefer, der har med borgere at gøre have åbent hus. Hvis man skifter sagsbehandler, skal man orienteres om det, og hvordan man kan få fat i sin nye sagsbehandler.
Mange afdelinger arbejder allerede med klare mål, internt, på hvornår borgerne skal svares, hvor mange klager der ligger osv. Det skal blot gælde alle områderne og målene og opfølgningen på dem, skal være offentligt tilgængelige. Samtidig skal der også arbejdes mere målrettet med, at borgerne oplever så få sagsbehandlerskift som muligt.
Disse ting kan lade sig gøre uden store økonomiske investeringer, men der skal investeres energi og kraft i vores medarbejdere. Vores medarbejdere skal trives. Ikke kun fordi, at når medarbejderne trives, så oplever borgerne et større menneskeligt overskud og dermed en bedre service. Men vores medarbejdere skal også trives, fordi det er god personalepolitik.
I 2014 har det været dejligt at se, hvordan de store projekter i højere og højere grad realiseres.
Hvordan tegninger og skitser med en biograf pludselig kan blive til en konkret aftale med en tidsplan for, hvornår den rent faktisk står der. Hvordan Campus Køge stadig udvides. At der nu er et arkitektprojekt for Køge Nord station. At første del af motorvejsudvidelsen er indviet. At lokalplanen for Universitetssygehuset er igang. Alt sammen projekter, der er arbejdet på i mange år og har været gennem mange byråd, og som der fortsat arbejdes med.
Alle sammen projekter, der vil gøre Køge mere attraktiv. Som vil tiltrække nye borgere, virksomheder og arbejdspladser, og dermed skabe de indtægter, som kommunen har brug for, for at kunne yde en god velfærd for vores borgere -også i fremtiden.
Det nye år 2015 tegner sig særdeles positivt for Køge kommune.
Vi Socialdemokrater vil fortsat arbejde for at indgå konstruktivt i arbejdet for at gøre Køge kommune endnu bedre.
Rigtig godt nytår til alle borgere, ansatte og samarbejdspartnere.
Marie Stærke. Socialdemokraterne

Publiceret 08 January 2015 13:00