Randers:

Skoler sender færre børn ud af almenundervisningen

Af
Henriette Klausen

Skolerne i Randers Kommune sender færre børn ud af almenundervisningen til et specialtilbud.
Det viser en opgørelse som er lavet på området.
Skolerne har i indeværende skoleår sendt 32 elever til specialtilbud, sidste skoleår lå tallet på 103 og året før på 163.
Det er skolerne der vurderer, hvordan de udlagte ressourcer til specialundervisning bedst imødekommer elevernes behov.
Ydermere viser opgørelsen, at der hverken i indeværende eller sidste skoleår har været klager fra forældre,
der var utilfredse med almenskolernes indsats.
Der har heller ikke været klaget til Klagenævnet for specialundervisning i samme periode.

Publiceret 08 January 2015 09:13