Funktionelt Hestetorv

Umiddelbart ser det ud, som om udvikling af forretningsmæssige funktioner på Hestetorvet, er en god ide. Et udviklet Hestetorv og eet nyt parkeringshus på Sortebrødre Plads, er, som nu, i frontal konkurrence med RO's Torv. Hvad værre er, det er også konkurrerende med et nyindrettet Stændertorv og Domkirken, som forhåbentligt bliver suppleret med et nyt Oplevelsescenter med nok parkeringspladser indenfor cirka 200 meter, for at disse kunde- og turistmagneter får den optimale virkning for byen og forretningslivet.
Hvis Hestetorvet kan klare sig, bliver det godt. Forudsætningen for det er, at der er en vilje til at satse på nogle nye dispositioner. Det kan f.eks. være Torvehaller eller flytbare boder lige ved eller på Hestetorvet. Hvis det skal opnås, så skal der budgetteres med udgifter til oplevelser og markedsføring, som er næsten det dobbelte af det beløb, der bruges nu.

Roskildes fremtid

Det kan få stor nytteværdi, hvis byråd, forretnings- og foreningslivet vil bruge tid og penge på et forsøgs/udviklingsprojekt, der også inddrager erfaringer, handel , oplevelser og events. For at fastholde detailhandelen i den østlige ende af Algade, er det nødvendigt, at Roskilde Handel er aktiv også økonomisk i udviklingen.
Både Røde Port projektet, Slagterigrunden, Musicon og resten af Roskilde Ring bør fortrinsvis være boliger, gerne med hoteller efter behov og mindre arealer til administration og service. Hvis DSB har behov for parkeringspladser til pendlere, må de selv udlægge dem på deres eget areal eller anlægge en park and ride station vest for Roskilde.
Disse initiativer giver muligheder, der kan medføre, at Roskilde fortsætter det integrerede samspil mellem den historiske provinsby og forstaden til København, mellem nyt og gammelt, udvikling og bevaring. Roskilde styrker herved sin position, som Region Sjællands bedste center med et byliv i balance og en mangfoldighed af handel, kultur, service og oplevelser.
Henning Mikkelsen
Brudelysvej 4
Roskilde.

Publiceret 09 January 2015 00:00