Skadestuen er bemandet med to professionelle sygeplejersker, som bl.a. viser, hvordan udpumpning af en ung misbruger finder sted

Skadestuen er bemandet med to professionelle sygeplejersker, som bl.a. viser, hvordan udpumpning af en ung misbruger finder sted

650 elever informeres om misbrug

Hvordan skal dit liv og din fremtid forme sig? Det er spørgsmålet til 7. klasserne, der undervejs præsenteres for svaret: ”Du vælger selv”.

Af
Kim Schou

Cirka 650 elever fordelt på 31 klasser og en specialklasse fra 7. klassetrin i Varde Kommune får den 20., 21. eller 22. januar mulighed for at opleve misbrugerens ulykkelige tilværelse på en meget nærværende facon.
Det sker, når Lions Clubberne i Varde og Ølgod, i tæt samarbejde med Varde Kommune (Børn og Unge, Ungdomsskolen, SSP samt Center for Sundhedsfremme) og Varde Garnison, med hjælp fra bl.a. 7-kantens ungdomsafdeling i Janderup, Drabanterne i Ølgod og Skadestuen på Sydvestjysk Sygehus for sjette år i træk gennemfører en alternativ undervisning om bl.a. misbrug.

Politistation og skadestue

Undervisningen tager udgangspunkt i fem teaterværksteder og masser af dialog, hvor eleverne kommer meget tæt på situationer fra en misbrugers hverdag. Det handler både om bekymringssamtale ved politiet, ”færdselsregler” i festmiljøet, en realistisk skadestuesituation samt om en forfest. På politistationen foretager en politimand en meget realistisk bekymringssamtale med en ung, der er ved at komme ud i et misbrug. Skadestuen er bemandet med to professionelle sygeplejersker, som bl.a. viser, hvordan udpumpning af en ung misbruger finder sted. Til forfesten inviteres tilskuerne til både en pige forfest og en drenge forfest, hvor det ender galt for nogle af deltagerne. Her præsenteres problemerne på en meget direkte måde.
På det sidste af de fem værksteder inddrages eleverne helt, idet de her skal samarbejde om løsningen af forskellige opgaver, og hvor det er helt legalt at bede sidemanden om hjælp. Undervejs i ”forestillingen” stoppes op, og eleverne inddrages i en dialog eller direkte i spillet.

Kasernen lægger lokaler til

Arrangementet er igen i år henlagt til Varde Kaserne, hvor garnisonen velvilligt har stillet de nødvendige lokaler til rådighed.
"Projektet ”Du vælger selv” falder meget godt i tråd med kasernens tidligere projekt med at få evt. misbrugere blandt de værnepligtige gjort stoffri. Garnisonen vil derfor meget gerne støtte med at stille lokaler til rådighed," fortæller presseofficer kaptajn Martin Hillmann.

Forældrene er også med.

Eleverne gennemfører projektet på en halv dag i dagtimerne, og om aftenen er deres forældre inviteret til at se, hvad deres børn har været igennem. Lions klubberne byder på en kop kaffe eller te og forældrearrangementet slutter med en debat med emnet: ”Unge og alkohol contra sunde fritidsinteresser”. Debatpanelet er igen i år udvidet med formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, en repræsentant for Natteravnene i Varde, Elsebeth Bertigol og en repræsentant for Forældregruppen til tidligere misbrugere.
"Det skulle gerne give basis for en god dialog i hjemmet om, hvordan det kan gå unge mennesker, der kaster sig ud i misbrug af enten alkohol eller narko, udtaler konstitueret misbrugs-konsulent i Varde Kommune," Per Mårtensson.

Næsten samme elevtal som sidste år

På baggrund af tilbagemeldinger fra lærere og elever, der gennemførte projektet i januar 2014, er der foretaget nogle småjusteringer i dette års projekt.
"Det mest glædelige er dog at projektet igen i år kan gennemføres på Varde Kaserne, hvor vi igen har fået rådighed over nogle store lokaler, så vi kan gennemføre projektet med alle elever på 7. klassetrin," udtaler Kåre Jensen, Lions Club Varde.

Publiceret 10 January 2015 10:00