Fængslende emne på Diakoniens dag

Fælles diakonidag i Haderslevs bykirker om indsatte og eks-indsatte i danske fængsler

Indsat Det er rigtig svært at starte på en frisk, efter man har siddet i fængsel. Derfor tages temaet ”Fra indsat til værdsat” op på Diakonidag søndag 18. januar i domkirken og Den Gamle Latinskole. Dagen arrangeres af folkekirkens to bysogne. "Diakoniudvalget har fokus på grupper i det danske samfund, som lever på kanten, og hvor kirken kan gøre en indsats. Det gælder også gruppen af fængslede og mennesker på vej tilbage i samfundet fra afsonet straf," fortæller sognepræst Kirsten Münster. Hun er formand for det fælles diakoniudvalg i Domsognet og Gl. Haderslev Sogn, som afholder den såkaldte ”Diakonidag”. Arrangementet begynder med en fælles gudstjeneste kl. 10.00 ved hende, og sognepræst Jakob Damm Knudsen, i domkirken. Bagefter står Café Parasollen for en middag (til 25 kr.) i Den Gamle Latinskole. Derefter holder socialkoordinator Palle Christensen fra Café Exit i Århus oplæg til diskussion om dagens tema: ”Fra indsat til værdsat”- om det diakonale arbejde blandt indsatte og eks-indsatte i Danmark. Efter oplægget deltager tilhørerne i ”træk en dom”, hvor vi i fællesskab får en dybere indsigt i, hvordan man er stillet som løsladt efter en afsoning. Eftermiddagen slutter senest kl. 15.00.

Hvad er diakoni?

"Diakoni er næstekærlighed i praksis. Det betyder i al sin enkelhed, at man på et kristent grundlag hjælper mennesker der døjer med problemer. Kirken, menighedsrådene, de frivillige organisationer og en lang række andre engagerede spiller en utrolig vigtig rolle, fordi de skaber netværk for disse mennesker. Diakoni får vores øjne op for, at kristendommen ikke kun er ord, men også social praksis i vores liv med hinanden," slutter sognepræst Kirsten Münster. Fakta Café Exit er en landsdækkende kirkeligt funderet organisation, som under mottoet: ”Fra indsat til værdsat” forsøger at hjælpe indsatte og eks-indsatte, der gerne vil starte på en frisk. Café Exit arbejder ud fra det kristne menneskesyn, og tror på, at alle er skabt lige og i Guds billede, og at hvert enkelt menneske er af uendelig værdi, uanset hvad han eller hun har gjort. Man kan fordømme en gerning, men ikke et menneske Café Exit arbejder med henblik på, i respekt for den enkelte, at yde hjælp til selvhjælp. Café Exit møder brugere i cafeer ude i fængslerne, på kultureftermiddage i samarbejdskirker, gennem arrangementer i cafeer og gennem en lang række tilbud så som: Mentor, terapi, spiseklubber, rådgivning og sjælesorg. Café Exit arbejder tæt sammen med lokale frivillige, lokale kirker, fængsler, kommuner og kriminalforsorg.


Publiceret 10 January 2015 10:30