Jack Gregersen (DF)

Jack Gregersen (DF)

DEBAT:

Skaf arbejde til danskere frem for flygtninge

Jack Gregersen, folketingskandidat, DF
Katrinegade
6000 Kolding

Jeg kan ikke forstå, hvorfor Socialdemokraterne vil til at bruge en masse penge på at sætte flygtninge i arbejde i Danmark, når de højst sandsynligt skal hjem til deres hjemland efter konflikten, der er ophørt og genopbygge det. Var det så ikke bedre, om man brugte pengene på at skabe arbejdspladser til nogle af de 150.000 danskere som er arbejdsløse, så de kunne få nogle vedvarende stillinger. Man kunne for eksempel bruge penge på at bevare håndværkerfradraget, så vi ikke risikerer en masse arbejdsløse håndværkere. Eller man kunne bruge pengene på at skabe nogle flere lærepladser, da vi har en masse unge som står og ikke kan få lærepladser, og de er jo tros alt vores fremtid. Skulle man endelig bruge penge på flygtninge, som med stor sandsynlighed skal sendes hjem efter endt konflikt, var det da bedre og bruge pengene på at uddanne dem, så de kan komme tilbage med en uddannelse og være med til at bygge et trygt og godt samfund op igen

Publiceret 10 January 2015 10:00