(Foto: Piet Simonsen).

(Foto: Piet Simonsen).

Billigere at holde varmen i 2015

Boligejerne slipper billigere for el, vand og varme i det nye år

ENERGI: Boligejernes udgifter til el, vand og varme er steget gennem de senere år, men i 2015 ser det ud til, at stigningerne stopper, og en del vil alt andet lige opleve, at udgifterne falder.
Det viser en gennemgang, som Bolius Boligejernes Videncenter har lavet. Udviklingen skyldes ifølge Bolius især, at den varslede forsyningssikkerhedsafgift er droppet, og at energiafgifterne falder.
Ifølge home er det en god nyhed, da udgifterne til el, vand og varme fylder relativt meget i boligens 'driftsbudget', ikke mindst nu hvor renteudgifterne er så ekstremt lave.
- Vi ved også, at boligkøberne har meget fokus på boligens energiudgifter, og at de tæller med i bankens vurdering af, hvad man kan købe bolig for, siger relationschef i Home Mads Ellegaard.
En gennemsnitsfamilie med olie- og gasfyr vil opleve et fald i varmeudgiften på 1.500-1.600 kr. i 2015. De ca. to tredjedele af danskerne, der får deres bolig varmet op med fjernvarme vil sandsynligvis også få lavere priser.
HOFOR, der har en halv million fjernvarmekunder, sænker eksempelvis fjernvarmeprisen med 10 pct. i 2015. Det betyder, at varmeregningen i et standard parcelhus falder med 1.664 kr. - fra 16.639 kr. til 14.975 kr. - mens varmeregningen i en lejlighed med et typisk varmeforbrug falder fra 13.472 kr. til 12.125 kr. - et fald på 1.347 kr.
Samtidig er partierne bag energiforliget i 2012 blevet enige om, at 50 fjernvarmeværker, der i dag kun må fyre med naturgas, nu får frit brændselsvalg, så de får mulighed for at fyre med biomasse i stedet.
De 50 fjernvarmeværker er blandt dyreste i Danmark, og en husstand knyttet dertil vil formentlig kunne spare op til 5.000 kr. på varmeregningen om året, anslår Dansk Fjernvarme overfor Bolius.
pm

Publiceret 11 January 2015 09:45