Yrsa Mastrup (V)

Yrsa Mastrup (V)

DEBAT:

Flere penge til cykelfremmeprojekter i 2015

Yrsa Mastrup
Medlem af teknikudvalget
Byrådsmedlem for Venstre
Lillevej 2
Vamdrup

Et overskud fra anlægsprojekterne Kolding Cykelby fra 2014 på 3 millioner kroner kan anvendes på cykelfremmeprojekter i 2015. Projektet Kolding Cykelby fik i 2014 midler fra den statslige cykelpulje til at gennemføre cykelfremmende tiltag. Den samlede projektøkonomi var på 7,5 millioner, hvoraf de 40 procent var støtte fra cykelpuljen. Overskuddet er fremkommet ved betydelige besparelser ved meget lave tilbud, mindre udgifter til afvanding samt problemløs anlægsudførelse.
I Kolding Kommune har vi fokus på, at få flere til at cykle, så det er glædeligt, at vi kan bruge det overskydende beløb fra 2014 i 2015, dog skal pengene bruges til forlængelse af de projekter, der blev søgt penge til i 2014.
Følgende projekter vil blive udført i 2015:
Kantbaner etableres i Søndergade/Tøndervej til Hvidkærsgårdsvej i Vamdrup.
Skitseprojekt: cykelsti Haderslevvej, Kolding.
Skitseprojekt: cykelforbindelse Brostræde, Kolding,
Skitseprojekt: cykelparkering Kolding Banegård Billetkontor
LED-marks belysning ved cykelstien mellem Agtrup og lyskrydset Bøgevænget, Kolding
2 PendlerCykelParkeringspladser henholdsvis ved Føtex, Industrivej og Rema 1000, Gefionvej, Kolding
Dynamiske tavler med hastighedsangivelser, der vil forbedre afvikling af trafikken ved skolerne samt cyklistforbedringer i signalregulerede T-Kryds.
I budget 2015 er der yderligere afsat 2 millioner kroner til Kolding Cykelby med fokus på følgende. Hjem – skole/uddannelse, hjem – arbejde og fritidsturen.
I Kolding Kommune skal der være trygt at cykle.

Publiceret 11 January 2015 10:00