Borgmester H.P. Geil holdt denne tale ved årets nytårskur, som - for første gang - blev afholdt på et slot.

Borgmester H.P. Geil holdt denne tale ved årets nytårskur, som - for første gang - blev afholdt på et slot.

Nytårskur:

Borgmesterens nytårstale

Her kan du læse hele den tale borgmester H.P. Geil holdt da der var nytårskur i Den Holstenske Lade på Gram Slot den 5. januar

Af
pra

Jeg vil gerne på vegne af Haderslev Erhvervsråd og byrådet i Haderslev Kommune ønske velkommen til årets nytårskur 2015.
Velkommen i den vestligste del af Haderslev Kommune. Jeg er rigtig glad for at se, at rigtig mange har fulgt opfordringen til at komme til Gram, selv om vi er flyttet fra den østlige del, ja vi har faktisk rekord med 230 deltagere.
Vi har også flyttet tidspunktet så flere kunne være med, og det har været en succes – man skal jo se muligheder i vores kommune.
Jeg gik til valg på at give bedre service til borgere og erhvervsliv. Vi er ikke i mål endnu, men vi er blevet målt og vejet undervejs.
På borgersiden og erhvervssiden har vi samlet hele Teknik- og Miljøområdet fra Vojens på Schaumanns Klædefabrik på Simmerstedvej, hvor vi holdt åbent hus i maj.
Hos Teknik og Miljø kan borgerne og erhvervslivet få sagsbehandlet deres sager i én arbejdsgang, såkaldt helhedssagsbehandling. Det har den fordel, at borgerne og erhvervslivet kun får et svar fra kommunen, selv om der er flere afdelinger, der har været involveret.
Vi har samtidigt indført digital ansøgning og digitalt byggesagsarkiv, så borgerne kan betjene sig selv 24/7, som man siger på nudansk. Fra sin pc kan man trække alle de oplysninger, som kommunen har på ejendommen, så håndværkerne kan afgive tilbud i weekenden, som mange af vores håndværkere jo typisk gør.
Det har vi fået meget ros for allerede, men vi sørger for forbedringer hele tiden, og alle gør deres bedste for jer borgere, for det er jer, vi er til for, og det er den kultur, som alle medarbejdere skal have på rygraden, når de er i kontakt med jer borgere.
Og over for landbruget har Udvalget for Plan og Miljø vedtaget at følge det råd, som jeg gav i min nytårstale sidste år, at byggesager og miljøsager skal være færdigbehandlet inden for 100 dage, når ansøgningen foreligger i fuldstændig klar tilstand fra rådgivers side. Det vil ikke være kommunen, der kommer til at stoppe investeringslyst i landbruget, når stemningen vender i 2015.
Jeg har desværre ikke stor indflydelse på Putin og Rusland. Det håber jeg, regeringen og EU får løst i 2015, men dem af jer, der skal videre til Agerskov i aften, hører måske mere om det til nytårskuren hos Sønderjysk Landboforening.
Jeg har fokus på landbrugets betydning i Haderslev Kommune, med cirka 700 landbrug og cirka 3000 beskæftigede i følgeerhvervet: elektrikere, tømrere, dyrlæger, vognmænd, korn- og foderstof og maskinhandlere.
Så som jeg sagde sidste år, hvis den samme interesse for landbruget var til stede til dagligt, som når køerne bliver lukket ud på græs, så vil det at være landmand være noget værd.

Håndværkerlister

Vi har i løbet af 2014 arbejdet med en anderledes måde at sikre vores lokale håndværkere en del af de arbejder, som kommunen udbyder årligt for at vedligeholde vores bygninger. Det løber op i små 34 millioner årligt og kan være alt fra en udskiftning af en termostat til vandskader, vinduer der er punkteret og så videre.
Vi har udarbejdet konceptet i samarbejde med Haderslev Håndværker- og Industriforening, og der har været holdt informationsmøde om ideen. Vi kalder det for en rullende håndværkerliste, hvor man kan byde ind på forskellige arbejder, inden for bestemte fagområder og beløbsstørrelser.
Det færdige resultat bliver præsenteret her inden for de tre første måneder og skulle forhåbentlig give større retfærdighed inden for de ydelser, som vi skal bruge dagligt. Vi når nok aldrig den fulde tilfredshed, men modellen er prøvekørt i Varde, og der er håndværkerne glade for ordningen.
Vi offentlig gør ikke listen, så der kommer ikke til at kunne indgås karteldannelse i Haderslev, og man kan ikke aftale, hvem der får den næste sag. Der bliver også hentet tilbud fra andre håndværkere uden for kommunen.

Borgerrådgiver

I juni 2014 tiltrådte Jonas Thygesen som ny borgerrådgiver som et forsøg på at forbedre servicen over for borgerne. Jonas har kun været i funktion et halvt år og har netop lavet sin første beretning, som byrådet har taget til efterretning i december.
Med Jonas store menneskelige og faglige baggrund gør han en stor indsats med at være det uafhængige bindeled mellem borgerne, de ansatte og byrådet. Og så har han jo også stor erfaring med at læse krigsbreve fra første verdenskrig.

Haderslev Jobcenter

Jobcenteret har været i tæt dialog med erhvervslivet. 200 virksomheder er blevet spurgt om deres behov, og på den baggrund er der udviklet nye servicepakker, som er skræddersyet til behovet. Jobcenteret er med i dag – så spørg dem bare, hvis I vil vide mere.

Skoleområdet

Skolerne har nu haft et halvt år til at implementere den nye skolereform og lærernes arbejdstidsreform. Vi følger området tæt og håber i samarbejde med Haderslev Lærerkreds og de enkelte skolebestyrelser at kunne få rettet de værste skævheder. Med tilførslen af 25 millioner i 2014/15 har byrådet også vist vilje og handlekraft, så de 6000 elever, der går i kommunens skoler, får det fulde udbytte af den nye reform, uden at lærerne betaler prisen med højere sygefravær.
Byrådet har holdt en temadag i december om skolesituationen i Sydbyen i Haderslev, og vi er blevet enige om, at økonomien til dette område skal afklares til budget 2016 og overslagsårene. Det er et projekt, som kan svinge mellem 17 millioner og 135 millioner alt afhængig af, hvilken model vi bliver enige om i byrådet.
Her i Gram skal vi i gang med det spændende projekt, som hedder Motorikcenter, og som bliver den første af sin art i Danmark. Projektet beløber sig til små 17 millioner, hvoraf Lokale og Anlægsfonden har bevilget 5 millioner og Gram Fritidscenter har bidraget med 2 millioner. 
Motorikcenteret skal sammenbygges med Gram Fritidscenter, og det giver området en hel ny mulighed for at få synergieffekt ud af en central beliggenhed.
Der vil også komme ekstra kraft, når vi går i gang med planlægning af en ny daginstitution i Gram, som afløsning for to andre ældre børnehaver. Om der kommer spir og tårn, og om døren bliver en vindebro, og der kommer en voldgrav rundt om, må vi se. Det skal nok blive spændende at komme i børnehave i Gram og omegn.
I 2015 færdiggør vi Lagoniskolen i Vojens, og vi påbegynder Skolen ved Stadion, og vi afslutter en om- og tilbygning på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup.
Det betyder, at vores skolestruktur i løbet af denne periode kommer til at passe til de krav, der stilles til skolerne med indførelsen af den nye reform.

Sundhedsområdet

Vi indvier i slutningen af denne måned kommunens første Sundhedscenter nemlig i det gamle rådhus i Vojens efter en ombygning til små 25 millioner. Sundhedscenteret kommer til at danne skole for resten af kommunen med den rolle, som kommunen får med den forebyggende indsats og den opgave, kommunen har fået med tidligere udskrivning fra sygehusene. Sundhedscenter Vojens skal danne baggrund for det Sundhedscenter, der skal etableres i Haderslev på Clausensvej, og som senest skal stå færdigt i 2017 i samarbejde med Region Syddanmark og UC Syddanmark – et projekt til 70 millioner.

Byfornyelse

Vi har sat arbejder i gang i kommunes tre centerbyer, hvor to såkaldte §17 stk. 4-udvalg i Gram og Vojens går i gang med omdannelse af midtbyerne. Så selv om vi fik afslag fra byfornyelsesmidlerne, så har det sat gang i ideerne i Gram med projektansøgningen, og i Vojens er gruppen dér også i gang med at se på nye muligheder.
I Haderslev er det Jomfrustien, som skal være løftestang for byfornyelsen og det kombineret med Klimaplan og alternative muligheder for at sikre, at området ikke bliver oversvømmet. Der bliver afvandingskanaler, der bliver en del af byområdet, så borgerne kan få det fulde udbytte af de forøgede nedbørsmængder, som jo kommer på andre tider af året, end vi er vant til, og som stiller store krav til kloakkerne. De fleste har ingen anelse om, hvor mange millioner vi putter i jorden bare for at sikre, at regnvandet kommer væk.
Derudover bliver det byfornyelsesprojektet, der forbinder den gamle bydel med havnen, StreetDome og VUC og helt ud til strandpromenaden.
Vi kommer også til at forholde os til et nyt begreb, supercykelstier, som vi har fået tilskud til fra Transportministeriet på 4,7 millioner, men hvor vi skal finde resten i kommunens budget, hvis vi skal have det gennemført i 2015. Det er et projekt, der er anslået til små 12 millioner kroner.
Jeg håber, det kommer til at omfatte den gamle banestrækning, som går fra havnen og forbinder byen helt op til Nørregade. Vi skal bare lige eje jorden først, men der er forhandlinger på embedsmandsplan.
Og netop cykelstier har kommunens helt store opmærksomhed, for i år bliver der lavet cykelsti fra Øsby til Starup, og fra Vedsted til Over Jerstal, og i Haderslev midtby har vi taget højde for nye skoledistrikter og forbedret vilkårene for skoleeleverne, der cykler til skole, og på den måde får motion.
Vi mangler så en cykelsti fra Skrydstrup til Kastrup ved Gram, som jo er en statsvej, og så kan man komme fra øst til vest på cykel.
Men til oplysning for jer borgere, så er der indført et meget mærkeligt kriterium: at man ikke kan få tilskud til cykelstier, der er planlagt og budgetteret. Det skal være til nogen, man godt nok har beskrevet, men ikke budgetteret, for at man kan komme i betragtning. Det giver nogle udfordringer for økonomien i kommunekassen.
I centerbyerne har vi byfornyelsesprojekter. I lokalbyerne og landsbyerne hjælper vi med Landsbypedeller via Green City ordningen, og de har været i 17 landsbyer og lokalområder, og der givet hjælp til de mange frivillige, der yder en fantastisk indsats i hverdagen. Derudover har vi 3,7 millioner i nedrivningspuljen til forskønnelse i landsbyerne.

Fundraiser

Kommunen har i øjeblikket et nyt stillingsopslag i omløb, som hedder Fundraiser.
Vedkommende skal netop have fokus på alle de fonde, der findes i Danmark og i EU, og som vi har været alt for dårlige til at udnytte. Det skal ændres fra i år, så borgerne får nogle af de mange penge retur.
Vores ansatte har fået det meste af 13 millioner hjem sidste år: på det sociale område, cykelstier og sundhedsområdet, men vi kan blive meget bedre til at få penge hjem til gavn for jer borgere.

Økonomien i kommunen

Hvordan har økonomien det i Haderslev? Vi budgetterer med et overskud på 34 millioner i 2015, altså hvor indtægterne er 34 millioner større end udgifterne. Og tallene er 3,499 milliarder i indtægter og 3,465 milliarder i udgifter. Når vi lægger de 34 millioner i kassen, så har vi en disponibel kassebeholdning på 56 millioner, når vi kommer til udgangen af dette år.
Men sådan kommer det sikkert ikke til at gå, sådan er det i den kommunale verden.

Befolkningsudvikling

Jyske Vestkysten bragte i juledagene en udvikling over befolkningsudviklingen frem til 2040, og her glæder det mig at fortælle, at Haderslev var den af de fire sønderjyske kommuner, der kun havde en tilbagegang på 0,2%, svarende til 150 personer. Det har jeg tænkt mig, at vi skal ændre, så Haderslev får en fremgang i befolkningen i de næste 25 år. Hvordan det? Det skal I hjælpe med, og hver borger i denne kommune.

Inspiration

I december kårede vi Årets Landsby 2014. Der var otte kandidater, og Øsby vandt suverænt. De havde blandt andet opfordret deres borgere til at skrive, hvorfor det var godt at bo i Øsby på postkort. Der kom mange sjove svar, men hovedessensen var, at alle, der sendte et bidrag til beboerforeningen, om de var 5 år eller 89 år, så satte de fokus på de positive ting, som gjorde, at de boede i netop Øsby.
Hvis Haderslev nu skulle deltage i konkurrencen om årets kommune, så ville I jo også skulle bidrage til det og fortælle dommerkomiteen det. Nøjagtig sådan gik det til, da Jyllands-Posten engang udråbte Haderslev til Årets by, fordi nogen havde skrevet ind om de fortræffeligheder byen havde, og med udnævnelsen kommer der gang i Haderslev på Torvet og andre steder.
Kære borgere, I skal alle fra og med i dag fortælle de positive historier om Haderslev Kommune, fra øst til vest, fortælle om hverdagen, det at leve i Haderslev, bo og arbejde og omgås hinanden.
Jeg læste med glæde på kommunens Facebookside om en tilflytter, som havde deltaget i vores tilflytterarrangement. Hun havde sat borgerbrevet op på køleskabet i stolthed, og som hun sagde, hvis alle sønderjyder var lige så gæstfrie som os i Haderslev. Så hun var en rigtig god ambassadør for borgere i Haderslev.
Det skal I også være, tro mig, der findes ingen nemme løsninger, men hvis I hver især fortæller budskabet dagligt, til venner, familie og erhvervskontakter, så virker det.
Det var det H.M. Dronningen sagde i sin nytårstale, I skal tale op og ikke ned.
Det, der går skævt og kan forbedres, skal byrådet med mig i spidsen, sammen med direktionen og vores 4000 ansatte råde bod på.

Opgaver i 2015

En af opgaverne for 2015 er Turistdestination Sønderjylland, som skal være en realitet fra juli 2015.
Det bliver en stor opgave, men et fremskridt for det, som jeg tror, kommer til at være en stor del af vores indtægtsgrundlag, som vi ikke kan skaffe via en befolkningstilvækst. VisitDenmark har beregnet, at Haderslev havde en turistindtægt på 630 millioner i 2012, som kom fra overnatninger på hoteller, campingpladser, detailhandel og restaurationer.
Det skal vi udnytte, så begrebet oplevelsesturisme bliver noget, vi kan forholde os til.
For eksempel i denne lade, som vi står i dag, var der for seks år siden en gammel historisk kornlade, hvor det regnede ind i gennem taget, men ellers stod ubrugt hen sammen med de øvrige bygninger, som var i forfald.
Vi har været heldige, at Sanne og Svend Brodersen kom forbi og så mulighederne og med støtte fra kommunen, Realdania og andre gode folk har fået omsat bygningen til rammer for messer, koncerter, foredrag og nytårskure, og som involverer hele lokalbefolkningen.
Sådan er det også med Tørning Mølle, som fra at være et beskæftigelsesprojekt i Vojens Kommune blev gjort færdigt med kommunens hjælp, så det også fremstår som et kulturcenter med udgangspunkt i kulturarven. Tørning Mølle har også nye planer, som de lige har indsendt ansøgninger til Realdania om.
Vi har de mest perfekte rammer til at fortælle om historien og kulturen i vores kommune, vi skal bare selv medvirke til at fortælle den. I år prøver vi et nyt tiltag, hvor vi med optagelsen af biograffilmen ”9. april” viser noget af den gamle bydel omkring Klosteret, omkring Møllen og Hertug Hans Kirken, hvor historien jo fandt sted den 9. april 1940. På den måde kommer vi på det store lærred.
Der er kræfter i gang om at få en ny Dambåd, som kan bringe folk fra Haderslev by forbi Dyreparken, Hindemade og lande på Damende til kaffe eller middag. 
Vi er også Danmarks største campingpladskommune med 11 campingpladser, som har en kyststrækning på 38 kilometer.

Haderslev Kaserne og Fighter Wing Skrydstrup

Netop med baggrund i den rigtige historie glæder det mig at fortælle de nye værnepligtige (HMU'er), når de kommer på besøg, at de er landet midt i historien og nu giver liv til kasernebyen, hvor vi får små 100 nye værnepligtige om året.
Lystfesten 2015 bliver også til noget helt særligt, som vil involvere hele befolkningen.
På samme måde skriver Fighter Wing Skrydstrup sig også ind i historien, ved at syv F16-jagere deltager i terrorbekæmpelsen af IS, og det gør de kun, fordi de kan deres kram. En lokal forankret arbejdsplads med internationalt udsyn. Styrken ude, kraften hjemme.

Beredskabscenter Syd

Vi er alle gået i gang med at forsvare beredskabscenterets berettigelse og deres kompetence, som er efterspurgt i ind- og udland, og det kan kun lade sig gøre, netop fordi deres værnepligtige kan udkommanderes til at tage ansvaret på sig og redde liv og værdier, når naturen er kommet ud af balance, om det er i Hjørring eller i Rumænien.

Uddannelsesbyen Haderslev

Byrådet har nedsat en gruppe til at styrke, at vi netop er den største uddannelsesby i Sønderjylland. Vi har UC Syddanmark, VUC, EUC, Haderslev Handelsskole med små 4000 elever, som går der dagligt, og som skal være vores råstof i mange år.
Vi både kan og skal udnytte, at vi både uddanner fremtidens lærere i Haderslev, at vi videreuddanner elever på VUC efter de mest moderne principper, som bliver kendt i hele verden, og så har vi en fælles opgave også her at fortælle, at det er i Haderslev, det sker.

Sygehuset

Målet er, at vi sammen med Freja Ejendomme og de tre arkitektfirmaer får sat fart i de planer, der er i bygningen, og som nu står tom, men hvor der er 51.000 m2 i 11 etager og små 12.000 m2 i psykiatrien, som er tomt fra 2017. Når vi ved, hvad der skal være i bygningen, kan vi lave en lokalplan, som taget et år at lave.

Asylcentre i Haderslev

Tak til borgerne i Sommersted for deres positive modtagelse af de små 200 flygtninge på Sommersted Efterskole. Også tak til de frivillige, der engagerer sig på Beredskabscenter Syd, der fungerer som midlertidigt ophold.

Erhvervslivet

Der sker en masse på erhvervsområdet: Bestseller har anmodet ud udvidelse på miniload og terminal på 15500 m2, V.A Gram flytter til Hammelev og skal bruge 40 nye medarbejdere, Breeders har samlet deres garageanlæg i Hammelev, og Landsbyggefonden har fået udvidet deres pulje, så boligforeningerne kan ansøge om renoveringsprojekter i 2015 og fremover.
Kommunen har udbud af 80 nye hjemmeplejebiler i 2015. Fuglsang har 150 års jubilæum, så der er mange ting at fejre.

Stafet for Livet 2015

Med afholdelsen af Europas største stafet for livet i Damparken i 2014, sætter det arrangørerne på en stor udfordring i år. Hvor stort kan det blive, og hvor stort må det blive? Det satte Damparken i et nyt perspektiv i forhold til, hvad den kan bruges til af befolkningen, men lige så vigtigt så satte arrangement en tyk, tyk streg under sammenhold i kommunen på kryds og tværs, fra øst til vest, fra forening til forening, og fra virksomhed til virksomhed, som bakkede op om dette arrangement.
Hvis dette sammenhold kan bruges fremadrettet i kommunen, så bliver det dejligt at være borgmester i kommunen. Så kan vi klare alle udfordringer, og vi kan se muligheder i stedet for problemer. Så kan vi få befolkningstilvækst, og vi kan holde liv i vores landsbyer og skoler. Samtidig kan håndværkerne få beskæftigelse, og erhvervslivet kan få arbejdskraft i nærområdet.
Sportsligt håber jeg, at SønderjyskE bliver i su-su-superligaen, som de siger i Hobro, og at der kommer endnu flere tilskuere på Sydbank Park. Jeg håber også, at vi bliver Danmarksmestre i Ishockey, og at hold-VM i speedway trækker lige så mange besøgende som sidste år.
Med disse ord vil jeg sige tak, fordi I lyttede og ønske jer alle et godt nytår i mulighedernes kommune.

Publiceret 11 January 2015 07:45