Cornelia de Place Hansen.

Cornelia de Place Hansen.

Et spændende genhør med Cornelias indvandrer-oplevelser 

CORNELIA de PLACE HANSEN, bosat på Damningen i Hvidovre, gæster igen Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og beretter om sit indholdsrige liv. Det sker på mandag den 19. januar kl. 19.00 i auditoriet i Avedørelejren. Cornelia besøgte også selskabet for et år siden, og mange har ønsket et genhør med den spændende fortæller.

Cornelia flyttede i oktober 1963 ind i nr. 12, 3. sal mf. på Strandmarksvej i Hvidovre. Hun var dengang hollænder, og havde boet de første 27 år i Rotterdam. Nu var hun blevet gift med Henning, der var ingeniør og arbejdede på rådhuset i Hvidovre. Cornelia fortæller om pudsigheder ved at være ny i et nyt land og kan se tilbage på en tid i Hvidovre med mange gode oplevelser i lokalområdet, bl.a. med arbejdet omkring Strandmarkskirken og de 25 år som præst ved Husum Kirke.

Dennegang er hovedvægten i foredraget dog lagt på “Mit liv i Rotterdam under 2. verdenskrig og derefter”, hvor hun fortæller om sit barndomsliv i Rotterdam under 2. verdenskrig. Cornelia var nr. 2 i en familie og levede under små kår. Faderen blev i 1944 sendt på tvangsarbejde i Tyskland. Alle mænd mellem 18 - 45 år blev samlet ind og sendt med tog eller Rhinpramme til Tyskland. Familien rykkede tæt sammen og levede under barske betingelser under hungervinteren 1944/45. Erindringen er klar og forskellen mellem Danmarks og Nederlandenes situation under verdenskrigen beskrives.

Tilmelding til mødet er nødvendig og skal ske på Forstadsmuseets tlf. 36 49 00 30 eller museets e-mail adresse forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk senest på fredag den 16. januar. Der er gratis adgang for medlemmer og 25 kr. for ikke medlemmer.

Publiceret 13 January 2015 08:00