Arkitekten Peder Duelund Mortensen udarbejdede sammen med over hundrede ressourcepersoner fra den første plan for “Hvidovres kulturelle byfornyelse” i 1997. Hvidovre fik glæde af hans store erfaring med byudvikling, hvor han bl.a. har været med til at skabe Spinderiet og miljøet omkring Valby Langgade.

Arkitekten Peder Duelund Mortensen udarbejdede sammen med over hundrede ressourcepersoner fra den første plan for “Hvidovres kulturelle byfornyelse” i 1997. Hvidovre fik glæde af hans store erfaring med byudvikling, hvor han bl.a. har været med til at skabe Spinderiet og miljøet omkring Valby Langgade.

Idéforum HVIDOVRE på banen igen

Genopstanden studiegruppe vil arbejde videre med tanken om at skabe et “kulturtorv” omkring Rådhuset

Der er løbet meget vand i Harrestrup Å siden en gruppe aktive Hvidovre-borgere satte sig for at skitsere et forslag til en overordnet “kulturel byfornyelse” i Hvidovre i 1997.

Nu skal “borgernes byplan” have et serviceeftersyn frem mod år 2025.

Der er formøde for alle interesserede onsdag de 21. januar kl. 19 i Pejsestuen på Risbjerggård.

Borgerinitiativet “Ideforum HVIDOVRE 2000”, blev skabt i 1997. Det skete som en tværpolitisk studie- og borgergruppe, som blev støttet økonomisk af Folkeoplysningsudvalget. Støtten var udtryk for ønsket om en demokratiske myndiggørelse af borgerne. Baggrunden var “Forstadens kulturelle byfornyelse”, et arbejdspapir fra januar 1996 udarbejdet af arkitekten og lærer på Kunstakademiets Arkitektskole, Peder Duelund Mortensen. Heri hed det:

- Hvidovres særlige blanding af landskab og bymæssighed kan udmøntes ret klart i to hovedområder i Hvidovre Kommune:

Et åbent landskabeligt område omkring Byvej, der knytter sig til Vestvolden og et mere bebygget område i det gamle Hvidovre, der går ud til Harrestrup Å mod øst.

De to hovedområder ligger som to strenge, der løber parallelt med de to grønne linjer i kommunens rand: Vestvolden og Harrestrup Å. De to strenges karakter har udgangspunkt i det kulturhistoriske landskab...

<p class="mrub"><span class="ordinær text">Mod år 2025</span></p>

Den idémæssige baggrund var at udnytte de kvaliteter, der findes i bebyggelsernes egenart, og kommunens placering henover grænsen mellem by og land. Der kan skabes en kulturel byfornyelse gennem sammenkædning af disse kvaliteter: De rige landskabelige kvaliteter, historiske miljøer, kulturhistoriske spor og meget kvalitetsbyggeri fra især midten af 1900-tallet. Desuden var der forslag om en kulturel- og fysisk “brobygning” mellem Avedøre Stationsby og det øvrige Hvidovre.

Idéforums forslag om at skabe et Kulturtorv og et kulturelt samlingspunkt omkring rådhuset er også ét blandt flere forslag, som siden har fået poltiske ben at gå på - nu mere aktuelt end nogensinde.

<p class="mrub">Seks temaaftener</p>

- På næsten alle punkter er der selvfølgelig sket store forandringer siden 1997.

Derfor er det nu tid til et serviceeftersyn af planen og en opdatering af studiegruppens navn til Ideforum HVIDOVRE 2025, siger gruppens daværende initiativtager og studiekredsleder Erling Groth...

- Der arrangeres nu seks temaaftener. På hver af de seks temaaftener bliver “Borgernes byplan” omdrejningspunktet. Hvad er der sket indenfor aftenens tema siden 1997 - på godt og ondt. Inddragelse af sociale- og kulturelle studier og byplanfagets højeste ekspertise i 2015. Målet er at afdække fremtidens udfordringer for forstæderne - med hensyn til bosætningsmønstre, forbrugervaner, e-handel og erhvervsudvikling, bæredygtighed, nye bevaringsstrategier i velfærdsbyen, borgerinddragelse og “bedst praksis”.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i det indledende møde den 21. januar kl. 19 i Pejsestuen på Risbjerggård. Her planlægges de seks temaarrangementer i studiekredsform, hvor nogle af landets førende eksperter er i dialog med de fremmødte borgere...

Tilmelding kan ske på telefon 41 83 84 64.oas

Publiceret 13 January 2015 08:00