Kommunaldirektør Nich Bendtsen.

Kommunaldirektør Nich Bendtsen.

Institutioner betalte selv julegave til medarbejderne

Det var ikke borgmesteren og Hvidovre Kommune, men den enkelte institution, der betalte for medarbejdernes julegaver

Ikke alle medarbejdere i Hvidovre Kommune har nødvendigvis fået julegave fra deres arbejdsgiver. Men i hvert fald 1.276 af de i alt ca. 4.000 medarbejdere i kommunen har dog kunnet gå på juleferie med en lille erkendtlighed i tasken - i form af et årskort til Tivoli.

Af
key

Når kun 1.276 af medarbejderne i Hvidovre Kommune har fået præcis denne julegave, hvis nogen julegave overhovedet, så skyldes det, at det er op til de enkelte kontraktstyrede institutioner i Hvidovre at afgøre, om de vil give medarbejderne julegave. Omkostningen af julegaven skal nemlig tages fra den enkelte institutions lønbudget.

- Det er direktionen, der har truffet afgørelsen om, at årets julegave er et årskort til Tivoli for de ansatte på Rådhusgrunden. Og de enkelte lederes beslutning på de institutioner, der har ønsket at give den samme gave, fortæller Hvidovre Kommunes kommunaldirektør Nich Bendtsen.

På Rådhusgrunden er det altså ca. 400 medarbejdere, plus de 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har fået det førnævnte Tivolikort samt en medfølgende julekorthilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

<p class="mrub">Besluttet i august</p>

Årskortet har kostet 168 kr. at købe for Hvidovre Kommune. Samlet set beløber udgiften sig derfor til ca. 214.000 kr., men udgiften på 168 kr. pr. årskort er fundet i den enkelte institutions lønbudget.

Muligheden for at give medarbejderne på Rådhusgrunden personalegoder blev vedtaget på økonomiudvalgets møde den 18. august 2014 og beslutningen betyder, at de administrative medarbejdere på Rådhusgrunden ud over julegave desuden får kaffe- og te-ordning, frugtordning, tilskud til DHL-stafet, tilskud til julefest samt mulighed for at forvaltningerne giver et tilskud på op til 100 kr. pr. deltager til én årlig fest, udover julefesten.

Anderledes kan det imidlertid se ud i de kontraktstyrede institutioner.

- For så vidt angår decentralt personale på de kontraktstyrede institutioner vil der fortsat være en høj grad af autonomi i forhold til personalegoder, idet det vil være i modstrid med tankegangen bag kontraktstyringen at ensarte personalegoderne, lød det i sagsfremstillingen om hvordan f.eks. julegaver må gives i kommunens øvrige institutioner.

<p class="mrub">Med på gaven</p>

I forbindelse med indkøbet af årskortene har Hvidovre Kommune tilbudt de kontraktstyrede institutioner, at de kunne rekvirere årskort til deres medarbejdere for samme pris på 168 kr. Den mulighed var der et antal institutioner i Hvidovre, med et samlet antal medarbejdere på ca. 800, der gerne ville gøre brug af. Hvis de medarbejdere, lige som medarbejderne på Rådhusgrunden, har modtaget kortet med en hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren skal det betragtes som en svipser, da det er institutionens egen ledelse, der har besluttet at bruge pengene på julegaven.

- Det kort der blev sendt med ud, underskrevet af borgmesteren og undertegnede gik kun til de ansatte på Rådhusgrunden. Ikke til de kontraktstyrede institutioner. Hvis det kort er brugt, er det en fejl. Det bør være den ledelse i den kontraktstyrede institution, der skriver under på julehilsenen, slutter kommunaldirektøren.

Publiceret 13 January 2015 08:00