Turen går næsten rundt i hele Stationsbyen.

Turen går næsten rundt i hele Stationsbyen.

Kom med til kvartersvandring i Avedøre Stationsby på onsdag

Kommune, politi og boligselskab inviterer til en gåtur for et bedre lokalmiljø

Sammen med Vestegnens Politi og boligselskaberne i Avedøre inviterer Hvidovre Kommune to gange i den kommende tid til kvartersvandring i Avedøre. Meningen med de to vandringer er, at få udpeget de områder, hvor der er plads til forbedringer af f.eks. veje og stier, de grønne omgivelser, passager, lysforhold mm.

Der er tidligere afholdt tilsvarende vandringer andre steder på Vestegnen. Kvartersvandringen har til formål at få sat fokus på de områder i bydelen, hvor der er plads til fysiske forbedringer. Det kan f.eks. være graffiti, der skal fjernes, hærværk, der skal udbedres, buske og træer, der skal trimmes, eller lyssætning, der skal forbedres.

Arrangørerne af kvartersvandringen har i fællesskab tegnet en rute, der strækker sig over en strækning på 4,5 kilometer i Stationsbyen. Der er bl.a. indlagt stop ved Avedøre Station, Avedøre Idrætscenter, Avedøre Gymnasium, Striben og Store Hus.

Kvartersvandringen henvender sig særligt til beboere/brugere af Avedøre Stationsby. Du kan melde dig som deltager hos dit lokale boligselskab.

For at sikre, at alle kan komme til orde undervejs, bliver deltagerne opdelt i grupper af 20-30 personer før afgang på kvartersvandringen.

Turen starter foran Lidl (Sadelmagerporten 2) onsdag den 14. januar kl. 12.00 - og ventes at tage cirka 41/2 time inklusive en kaffepause i Avedøre Idrætscenter undervejs.

Kvartersvandringen gås igen - i mørke og med fokus på bl.a. lysforhold - den 18. februar. Nærmere info om dette følger.

Café Hjertetræet sørger for kaffe og kage til kaffepausen i Avedøre Idrætscenter, hvor der også er mulighed for at benytte toiletterne.

Publiceret 13 January 2015 08:00