(Arkiv foto)

(Arkiv foto)

Sammen om sundheden

Hvidovres nye sundheds- og forebyggelsespolitik har fokus på sundhed i hverdagen

Kommunalbestyrelsen godkendte kort før jul kommunens tredje sundhedspolitik “Sammen om sundheden - med omtanke for den enkelte”.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Den tager udgangspunkt i kommunens vision som “Børnenes og familiernes by”.

- Vi er selvfølgelig hver især ansvarlige for at føre et sundt liv, men i vores nye sundhedspolitik forpligter vi os til at gøre en særlig indsats for de borgere, der af forskellige grunde har svært ved at gøre brug af de tilbud og muligheder, kommunen har, siger borgmester Helle Adelborg:

- Vi sætter også fokus på den særlige rolle, som pårørende, naboer og andre naturligvis har - og som aldrig kan erstattes men kun suppleres af et kommunalt tilbud...

<p class="mrub">Færre rygere</p>

Sundheds- og forebyggelsespolitikken har tre fokusområder: Attraktive byrum, sundhed i hverdagen og støtte til at leve sundt og leve med sygdom.

Den seneste sundhedsprofil fra 2013 viser, at borgerne i Hvidovre på en række områder har fået en sundere adfærd, men der er plads til forbedring, og den sociale ulighed er fortsat stigende. På plussiden er andelen af rygere faldet, men mange af kommunens borgere bevæger sig for lidt i dagligdagen og har usunde madvaner og næsten hver anden borger vejer for meget. Derudover er der en del af borgerne som trives dårligt og eksempelvis oplever et højt stressniveau.

De næste fire år skal kommunen blandt andet have fokus på at blive den sunde forstad.

Der skal skabes attraktive byrum til bevægelse og mere plads til fællesskab. Et aktivt byliv skal fremmes, og så skal der være muligheder og tilbud, der hvor borgerne i forvejen færdes og lever deres liv. For at bidrage til sundhed i hverdagen vil kommunen have fokus på at tænke både fysisk og mental sundhed ind i sine kontakter med borgerne. At være åben og opsøgende i forhold til borgere, der er fysisk eller mentalt sårbare.

Der skal arbejdes med børns sundhed, trivsel og bevægelse i institutioner og på skoler. Og så skal ældre og handicappede borgere støttes i at leve et sundt og aktivt liv. Når det kommer til fokusområdet støtte til at leve sundt og leve med sygdom, skal kommunens samarbejde med borgerne om, hvordan de kan undgå de værste gener og skavanker på grund af sygdom. Blandt andet ved at sætte fokus på livsstil.

Kommunen skal også involvere pårørende, støtte dem og mange andre, som gerne vil gøre en forskel.

Publiceret 13 January 2015 08:00