g

g

Uro på Avedøre Bibliotek skal stoppes

Økonomiudvalget behandlede mandag eftermiddag - efter avisens deadline - et medlemsforslag fra SF

 SF’s forslag forholder sig til den “uro”, der er på og omkring Avedøre Bibliotek:

- På grund af de mange hændelser på Avedøre bibliotek, som har skabt stor utryghed blandt personalet og brugerne af biblioteket, og ført til afkortning af åbningstiden fra kl. 20.00 til kl. 18.00 foreslår SF, at der ansættes to medarbejdere med pædagogisk kompetence og erfaring med at arbejde med unge mennesker, og som kan agere rollemodeller for de unge.

Der er behov for at få skabt ro på biblioteket, så personalet og brugerne igen kan føle sig trygge, og synes, at det er rart at komme på arbejde, eller benytte sig af bibliotekets mange tilbud og således, at vi kan komme tilbage til de oprindelige åbningstider. Der er desuden brug for en præventiv indsats, så vi ikke igen kommer til at opleve en situation, som den, vi har i øjeblikket.

Der er tale om en meget akut situation, som kræver handling nu. Det er derfor nødvendigt med en tillægsbevilling i 2015 på kr. en million, som efterfølgende må indarbejdes i budget 2016...

SF bragte sit forslag frem på kommunalbestyrelsens møde i december. Her stillede Socialdemokraterne forslag om, at SF’s forslag skulle drøftes på økonomiudvalgsmødet den 12. januar.

<p class="mrub">Politikerne må vise ansvar</p>

- I den seneste tid har der været nogle uacceptable episoder med en gruppe af unge på Avedøre Bibliotek, der har skabt stor utryghed. Det har desværre også bevirket en indskrænkning i åbningstiden for biblioteket. Vi skal ikke acceptere at den slags sker...

Således siger SF’s Anders Wolf Andreasen. Og han fortsætter:

- Overfor disse problemer vil en indsats udelukkende bestående af flere vagter og mere politi ikke være tilstrækkelig. Der er i ligeså høj grad brug for en præventiv og pædagogisk indsats, som en indsats fra politi og kommunens vagter, for at undgå at disse problemer gentager sig.

SF foreslog derfor på kommunalbestyrelsesmødet i december, at der ansættes to medarbejdere med pædagogiske kompetencer på Avedøre Bibliotek. Herudover foreslog SF, at de nuværende gadeplansmedarbejderes arbejdstid for en periode matches med Avedøre Biblioteks sene åbningstider, for at kunne være i kontakt med de unge. I SF mener vi faktisk at der er tale om et akut problem. Det politiske flertal må vågne op og gøre den indsats, der er behov for i Avedøre Stationsby.

Der bor rigtigt mange gode borgere i Avedøre Stationsby og deres tryghed skal sikres. Kommunen må på banen og kommunalbestyrelsen må til at vise ansvar...oas

Publiceret 13 January 2015 08:00