Syddjurs:

Ny leder til PPR

Af
Bent Larsen

Ann McCormick er tidligere viceskoleleder på Rønde Skole og starter som ny leder af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - i Syddjurs Kommune den 16. februar. Ann McCormick er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. psyk.
Stillingen som leder af PPR blev slået op da den tidligere leder gik på pension. Der har været bestræbelser på at få stillingen besat siden foråret 2014 og det er nu lykkedes.
PPR er en tværfaglig organisation bestående af psykologer, tale-hørekonsulenter, specialkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter og en læse-sprogkonsulent. Der er i alt cirka 20 medarbejdere i PPR.

Publiceret 13 January 2015 09:27