(Colourbox).

(Colourbox).

Herfølge Fysioterapi tilbyder kropsbevidsthedstræning

HERFØLGE: Som noget helt nyt og som den eneste fysioterapiklinik i Danmark tilbyder Herfølge Fysioterapi, Stationsvej 12 i Herfølge nu et hold i Kropbevidsthedstræning.
Dette er et tilbud til patienter, der har tilbagevendende smerter i bevægeapparatet, som er svære at diagnosticere og som ikke rigtig har gavn af de behandlinger, de har modtaget.
Patienterne kan her ved hjælp af primært uanstrengte opmærksomhedsøvelser på gulv, lære at mærke deres krop, forstå dens signaler og arbejde med dens modstande. Det har stor betydning for at kunne forebygge og håndtere smerter, at sanserne er veltrænede og at signalerne fra kroppen forstås, bearbejdes og respekteres.
I et forløb på 6 gange 1 time vil deltagerne blive guidet igennem grounding og centrering, som danner basis for at kunne tilegne sig et personligt og empatisk kropsligt ståsted. De vil blive bekendt med over- og underspændte områder af deres krop, og blive udstyret med redskaber til at regulere disse.
De vil blive bekendt med deres nervesystems måde at håndtere udfordringer på, og vil få mulighed for at vælge at gå nye veje, siger Linda Carlsen fra Herfølge Fysioterapi.
Det er et praktisk forløb, som primært vil foregå som øvelser på gulv. Der er i forløbet også lidt undervisning omkring stressregistrering og –håndtering.
Underviser er Hans Henrik Kleinert, specialfysioterapeut i psykosomatik.
Der kan maksimalt være seks deltagere på hvert hold.
Opstarten finder sted fredag den 23. januar kl. 14.00-15.00 hos Herfølge Fysioterapi, Stationsvej 12 i Herfølge.
Tilmelding kan ske på hhk@dipu. Nærmere oplysninger på hos underviser Hans Henrik Kleinert på 2175 6668.
pm

Publiceret 14 January 2015 10:00