- Det er vigtigt så tidligt som muligt at sætte fokus på de udfordringer, der kan være forbundet med mistrivsel og usunde vaner – og forbindelsen mellem disse, siger Jeppe Lindberg (V), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

- Det er vigtigt så tidligt som muligt at sætte fokus på de udfordringer, der kan være forbundet med mistrivsel og usunde vaner – og forbindelsen mellem disse, siger Jeppe Lindberg (V), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Nyt sundt fritidstilbud for sårbare unge i Køge

KØGE: Psykisk sårbare unge mellem 18 og 30 år i Køge Kommune får nu et helt nyt fritidstilbud, der skal styrke både mental og fysisk trivsel.
Sundhedsstyrelsen har nemlig bevilget 3,9 millioner kroner til det nye treårige projekt, og har derved givet Køge Kommune mulighed for at støtte de omkring 200 psykisk sårbare unge i Køge til en bedre hverdag. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem socialpsykiatrien, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet i Køge Kommune.
Fritidstilbuddet vil have åbent tre dage i ugen – to hverdage og én dag i weekenden. De psykisk sårbare unge skal, i samarbejde med de ansatte, give projektet et navn og bestemme hvilke aktiviteter indenfor mental og fysisk trivsel der skal være.
Baggrunden for det nye fritidstilbud er, at mange psykisk sårbare unge ofte har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse eller holde fast i et arbejde. Det kan betyde, at den psykisk sårbare mister fællesskaber og netværk, og isolerer sig - hvilket blot forværrer tilstanden.
Projektet skal derfor - gennem et fokus på de psykisk sårbares muligheder, ressourcer, ønsker og motivation - arbejde med at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse.
Projektet har i den forbindelse den vigtige opgave at brobygge til andre tilbud, der er for unge, i kommunen. Gennem disse velfærdsalliancer kan der, i samarbejde med den psykisk sårbare, skabes et forbedret sikkerhedsnet af tilbud og aktiviteter.
- Mange psykisk sårbare unge benytter sig desværre ikke af de tilbud, der allerede er i kommunen. Derfor må vi hele tiden nytænke, hvordan vi kan involvere disse unge i meningsfulde tilbud, som kan bidrage til at styrke deres netværk - og dermed deres uddannelses- og jobparathed. Dette er et eksempel på et sådant nytænkende tilbud. siger Mads Andersen (C), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Psykisk sygdom eller sårbarhed øger desuden risikoen for at leve kortere, fordi en række fysiske sygdomme kan følge med en psykisk belastet tilværelse. Derfor har det nye projekt et særligt fokus på at forbedre både den mentale trivsel og det fysiske helbred.
- Det er vigtigt så tidligt som muligt at sætte fokus på de udfordringer, der kan være forbundet med mistrivsel og usunde vaner – og forbindelsen mellem disse. Nye vaner er en udfordring for de fleste af os, og vi er opmærksomme på, at der ingen fysisk sundhed er uden mental sundhed - eller sagt med et andet ord: Trivsel. Dette tiltag bliver en ny vigtig arena at arbejde med dette på, siger Jeppe Lindberg (V), der er fFormand for Social- og Sundhedsudvalget.
Køge Kommune har fået projektmidlerne fra Sundhedsstyrelsens satspulje Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser.
Puljen på 25 millioner kroner modtog 74 ansøgninger, hvoraf Køge var blandt de otte, der blev udvalgt.
Køges projekt støttes med et engangsbeløb til hele projektperioden på 3.922.356 kr.
Fritidstilbuddet vil blive tilgængeligt i løbet af foråret.
pm

Publiceret 14 January 2015 12:00