Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune er formand for det fremtidige samarbejde frem til den 1. januar 2016. (Arkivfoto).

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune er formand for det fremtidige samarbejde frem til den 1. januar 2016. (Arkivfoto).

Otte kommuner overvejer et fælles beredskab

BEREDSKAB: Borgmestrene i Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommuner har besluttet at anbefale de respektive Byråd at et fælles beredskab mellem kommunerne hurtigt bør analyseres og beskrives nærmere.
Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret sig i 20 beredskabsenheder i hele landet.
Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns har siden november 2014 arbejdet på at etablere et fælles beredskab. Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk har ligeledes analyseret samarbejdsmulighederne i det fremtidige beredskab.
Resultatet af dette arbejde er således blevet, at de 8 borgmestre på et møde er blevet enige om at anbefale deres respektive Byråd, at de 8 kommuner går sammen i en ny fælles beredskabsenhed.
Enheden vil både i faglig og befolkningsmæssig henseende blive robust og bæredygtig i forhold til de opgaver, der på løses nu og på sigt af beredskabet. Ligesom området, der udgøres af de otte kommuner, rummer beredskabsmæssige opgaver vedrørende fælles motorvejssystemer, jernbanestrækninger og opgaver i forhold til kyststrækninger. Opgaver, som det kommende samarbejdet kan være med til at styrke.
De respektive Byråd vil på deres januarmøder blive forelagt en sag med anbefaling om undersøgelse af ”8 kommune samarbejdet” på beredskabsområdet og under forudsætning af godkendelse heraf vil undersøgelsesarbejdet blive iværksat, således at der senest i juni kan træffes endelig beslutning om samarbejdet og dets omfang.
Ligeledes under forudsætning af de respektive Byråds godkendelse af det fremtidige samarbejde er de otte borgmestre enige om at udpege borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune som formand og borgmester Joy Mogensen, Roskilde, som næstformand for det fremtidige samarbejde frem til den 1. januar 2016.
- Et fremtidig samarbejde bestående af de otte kommuner vil lette muligheden for at indfri den effektiviseringsgevinst, som vi er blevet pålagt af regeringen. Men det afgørende positive i dette bredde samarbejde er, at fagligheden og robustheden i de meget væsentlige opgaver, som beredskabet løser, kan bevares, siger borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune.
pm

Publiceret 14 January 2015 10:00