Store besparelser på vej i Region Midtjylland

Af
Dan Jensen

Der er behov for store besparelser i Region Midtjylland.
Forligspartierne bag budgettet for i år er enige om, at der er behov for besparelser i regionen allerede fra i år.
I årene fremover lægges der op til at øge besparelserne gradvist, så der i 2019 er skåret i alt 660 mio. kr. af Region Midtjyllands budget.
I 2015 bliver der tale om at løse underskuddet med engangsbesparelser på i alt 205 mio. kr. De kan forelægges regionsrådet hurtigt og sikre, at der sker besparelser allerede i år.
For årene 2016-2019 skal der udarbejdes en spareplan, der vedtages i juni.
Baggrunden for besparelserne er stigende udgifter til medicin, nye behandlinger og regionens investeringsplan.

Publiceret 14 January 2015 14:32