Djursland:

Kronvildtproblem skal løses

Af
Henriette Klausen

I en stor fællesjagt i starten af året blev problemet med alt for meget kronvildt i visse områder af Djursland, forsøgt løst.
Og jagten blev både en succes og en fiasko.
Succesen var at rigtig mange jægere deltog, for at nedbringe antallet af hinder og kalve.
Det vurderer Laurits Hougaard, der er landbrugets repræsentant i Den Regionale Hjortevildtgruppe for Djursland.
Men fiaskoen var, at enkelte store lodsejere, i stedet for at sætte dyrene i bevægelse, beskyttede dem.
Derfor mener Laurits Hougaard, at de ansvarlige må indføre ordninger og en lovgivning, der kan løse problemet og medføre flere ældre hjorte, men totalt set færre dyr i de krondyrtætte områder.

Publiceret 14 January 2015 06:30