En stolt næstkommanderende.

En stolt næstkommanderende.

Nytårsparole:

"Jeg er stolt af min arbejdsplads"

Næstkommanderende på Fighter Wing Skrydstrup er en stolt soldat

Af
Sven Møller

Da soldater og andet personale blev afleveret til Oberst Lars Smedegaard Kjøller og ligeledes kommanderet tilbage igen ved parolens afslutning, var det næstkommanderende Uffe Holstener, som stod for den del af arrangementet. Den ganske unge oberstløjtnant førte myndigt og klart kommandoen over et mandskab, hvor der blandt mændene var nogle, som mageligt kunne have været den unge mands far.
Oberstløjtnanten, som selv er pilot på et F-16 fly, er den daglige lider af flyvestationens operationsgruppe. Det betyder, at han har med jagerflyene og deres logistik at gøre. Samtidigt med er han altså stedfortræder for Oberst Kjøller.
I al hans militære korrekthed udstråler han en stolthed, når han ser på mænd og kvinder i blåt. Han er oprigtigt glad for at stå overfor dem.
”Jeg er stolt af mit arbejde. Det tror jeg vi alle er,” siger han som den største selvfølgelighed.
Selv har han været udsendt flere gange, og har dermed været i krigssoner, men han er på ingen måde vild med krig.
”I virkeligheden vil vi alle freden. Derfor må vi gøre en forskel rundt i verden,” slutter Oberstløjtnant Uffe Holstener og ønsker et Godt Nytår.

null

Publiceret 14 January 2015 13:15