Randers :

2500 personer afhængige af alkohol

Af
Dan Jensen

Randers Kommune deltager lige nu i den landsdækkende kampagne ”Få respekten tilbage”.
Kampagnen gør opmærksom på muligheden for at få gratis alkoholbehandling og skal ændre opfattelsen af, at det er flovt at få hjælp til et alkoholproblem. Erfaringerne viser nemlig, at det tværtimod giver respekt og anerkendelse at bede om hjælp.
Overføres Sundhedsstyrelsens tal til Randers Kommune, betyder det, at 15.600 er storforbrugere af alkohol, dvs. at de drikker over højrisikogrænsen, som er 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. 2500 er afhængige af alkohol og 2400 børn lever med en forælder, hvis alkoholforbrug kan reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang.

Publiceret 14 January 2015 10:56