Randers:

Erhvervsskoletilbud til 10.klasser

Af
Bent Larsen

Fra august i år vil det være muligt for elever i 10. klasse at vælge den såkaldte EUD10-linje, der tager forskud på en erhvervsuddannelse.
Erhvervsskolereformen forpligter kommunerne til at tilbyde en erhvervsrettet 10. klasse, og EUD10-linjen er målrettet de unge, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.
Randers Byråd besluttede på sit møde mandag at der skal oprettes to EUD10-klasser, og at driften af den nye linje skal udliciteres til erhvervsskolerne.
Hvis man forudsætter oprettelse af to klasser med i alt 50 elever, er der tale om en årlig udgift for Randers Kommune på ca. 800.000 kr.

Publiceret 14 January 2015 06:37