Randers:

Ligestillede skal støtte borgere med psykiske vanskeligheder

Af
Bent Larsen

Randers Kommune har sammen med Aarhus og Viborg Kommuner samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning fået bevilget knap 10 millioner kroner til at udvikle metoder så mennesker, der har psykiske vanskeligheder, kan støtte ligesindede i forandringen mod et bedre liv.
Projektet har titlen ”Ligestillet støtte – en vej til recovery” og bygger på en partnerskabsaftale mellem partnerne om at afprøve modeller med brug af støtte, der bliver givet af mennesker med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder til andre med lignende udfordringer.
Projektperioden strækker sig fra december 2014 til juni 2018. De 10 millioner kroner er bevilget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Publiceret 14 January 2015 08:22