Flere elever starter i 0. klasse i det nye skoleår. Alligevel giver det færre penge til nogle af skolerne.
(Foto: Erling J.)

Flere elever starter i 0. klasse i det nye skoleår. Alligevel giver det færre penge til nogle af skolerne. (Foto: Erling J.)

Færre penge til pressede skoler

Politikere trodsede forvaltningens oplæg og gav dispensation til flere elever på Absalon

Af
Anette Gundlach

Østervangsskolen og Tjørnegårdskolen, der tidligere har fået tildelt ekstra ressourcer for at klare deres meget forskellige nye elever, kan se frem til at få færre penge i det kommende skoleår. Til gengæld får Absalons Skole tre nye 0. klasser i det kommende skoleår i stedet for to, som forvaltningen havde lagt op til.
Skole- og Børneudvalget har nemlig besluttet, at trodse forvaltningens indstilling om kun at oprette 44 klasser på Roskildes 18 folkeskoler, i stedet bliver eleverne fordelt på 45.
Skole- og Børneudvalgsformand Claus Larsen (S) forklarer, at han oplever, mange forældre vil have deres børn på skolen i midtbyen.
- Hvis blot yderligere tre små elever flyttede til skolens distrikt, var vi nødt til at sprede børnene ud på tre klasser i stedet for de af forvaltningen foreslåede to.
Hvis der kun blev oprettet to klasser på byskolen, ville klassekvotienten blive på 26,5 elever, hvilket ville give mulighed for mere en lærer pr. klasse, skriver forvaltningen.

Rammer andre skoler

Beslutningen betyder til gengæld, at færre elever starter på Tjørnegårdskolen, og Østervangsskolen, da det er fra deres skole-distrikter, at flere af eleverne søger mod Bymidten.
Med den nye beslutning går elevtallet i 0. klasserne på Tjørnegårdskolen fra 24 elever ned til 19,5. På Østervangsskolen daler det fra 23,5 til 20, mens Hedegårdenes Skole kun får 13 elever i hver 0. klasse.
På længere sigt kan beslutningen have store konsekvenser for de ramte skoler, da søskende til de børn, der optages på Absalons Skole har ret til at gå på sammen skole. På den måde fortsætter søgningen mod byen.
Ydermere falder kommunens samlede børnetal i de kommende år.
Fordelingen af elever betyder nu, at nogle af skolerne får færre penge, idet skolerne får 140.000 kroner pr. år pr. klasse.
Resten af pengene bliver fordelt efter til antallet af elever.
Forvaltningen fremhævede i sin indstilling til mødet i Skole- og Børneudvalget, at politikerne med denne afgørelse tildeler Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen færre ressourcer og flere til Absalons Skole.

Ja til skole

Ved at gå mod forvaltningen har kun 17 elever fået afslag til at gå på den ønskede skole. Mens 39 ville have fået nej, hvis politikerne havde fulgt forvaltningens indstilling.
I begge modeller har alle 70 søskende, der søgte optagelse på en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
I det kommende skoleår er 936 kommende elever tilmeldt børnehaveklasser i Roskilde.
Sidste år på samme tidspunkt var der tilmeldt 879 elever.
93 kommende elever har søgt om at komme i privatskole, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor 98 søgte om at gå privatvejen.

ag@roskildeavis.dk

null

Publiceret 16 January 2015 00:15