Køge Kommune forventer at skulle modtage op mod 150 flygtninge i løbet af 2015. Det er langt flere end tidligere og kræver en særlig indsats på alle niveauer. Sagen kommer op på et temamøde i slutningen af måneden.

Køge Kommune forventer at skulle modtage op mod 150 flygtninge i løbet af 2015. Det er langt flere end tidligere og kræver en særlig indsats på alle niveauer. Sagen kommer op på et temamøde i slutningen af måneden.

Flygtningestrøm presser kommunen

En kraftig øget flygtningestrøm lægger pres på kommunerne i år. Køge forventer en tredobling i 2015 og vil planlægge et grundigt beredskab ved et møde i slutningen af januar.

Af
Martin Rasmussen

FLYGTNINGE: I 2012 modtog Køge Kommune 15 kvoteflygtninge, og i 2013 var antallet 25, men gennem det seneste år blev flygtningestrømmen til Danmark intensiveret - ikke mindst på grund af krigen i Syrien - og det lægger nu pres på det kommunale modtagesystem i et omfang, så sagen nu bliver taget op på et stort temamøde den 26. januar, hvor det skal klarlægges, hvordan Køge Kommune skal håndtere det voksende pres.
I 2014 modtog Køge Kommune 44 kvoteflygtninge - en tredjedel flere end de forventede 33 - og mens der er en kvote på 43-53 i år, så kan man ifølge Mads Andersen (K), formand for byrådets erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg allerede nu godt forberede sig på, at det antal bliver tredoblet, hvilket vil skabe et betydeligt pres på alt fra indkvartering, sprogundervisning og beskæftigelse til på længere sigt formentlig også institutions- og skolepladser.
Mads Andersen ser frem til at kunne være med til at udarbejde en samlet plan på området og glæder sig desuden over den vellykkede akutte modtagelse af ni syriske flygtninge på de hastigt oprettede flygtningeboliger i det gamle plejehjem i Borup, hvor gruppen, der kalder sig Flygtningevenner i Borup, har sørget for en varm modtagelse.
Det bliver også primært flygtninge fra Syrien, som Køge Kommune vil modtage i 2015.
- Det er relativt højt uddannede mennesker, og det er også typisk folk, der gerne vil ud og bestille noget, så det er vigtigt, at vi også har fokus på at beskæftige de mennesker, der ankommer her, siger Mads Andersen.

Publiceret 16 January 2015 08:30