Køge Kommune vil samarbejde med de andre Køge Bugt-kommuner om et fælles kystsikringsprojekt.

Køge Kommune vil samarbejde med de andre Køge Bugt-kommuner om et fælles kystsikringsprojekt.

Køge lægger op til fælles kystsikring i Køge Bugt

Mette Jorsø (V) foreslår et dige med en cykelsti langs hele Køge Bugt for at sikre området mod den stigende risiko for oversvømmelser.

Af
Martin Rasmussen

KYSTSIKRING: En cykelsti langs hele Køge Bugt kan blive løsningen på det behov for kystsikring, som kommunerne i området alle arbejder med for tiden, og hvor alle kan få gavn af en koordineret indsats for at mindske risikoen for fremtidige oversvømmelser.
Forslaget om et samlet dige med en cykelsti kommer fra Mette Jorsø (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune, og det skal drøftes som en af mulighederne for at finde fælles løsninger på den store udfordring, når repræsentanter fra kommunerne langs bugten mødes i Køge den 4. februar.
- Der er udsigt til, at vi kan blive meget hårdt ramt, hvis vandstanden stiger i Køge Bugt i forbindelse med en storm, og vi bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke sidde og vente på, at vi bliver ramt, understreger Mette Jorsø og fremhæver den indlysende fordel ved en fælles løsning mellem kommunerne, som står over for den samme udfordring i tilfælde af en stigning i vandstanden i Køge Bugt.
Hun mener, at forslaget om et fælles dige med en cykelsti hele vejen langs bugten er realistisk, men endnu er der ikke taget stilling til økonomien i kystsikringen i Køge Kommune.
Mette Jorsø har i første omgang sat kommunens fundraiser på opgaven at finde ud af, om der kan hentes EU-midler til arbejdet, og uanset hvilken løsning, man ender med, så bliver det næppe billigt, hvilket erfaringer fra andre kommuner, der er længere fremme i arbejdet med kystsikring, understreger.
- I Køge Kommune har vi foreløbig sat en million kroner af til undersøgelse af behov og muligheder - i Roskilde er der sat 44 millioner kroner af, siger Mette Jorsø.

Mette Jorsø (V) foreslår et dige med en cykelsti hele vejen langs Køge Bugt.

Mette Jorsø (V) foreslår et dige med en cykelsti hele vejen langs Køge Bugt.

Publiceret 16 January 2015 12:00