Deltagerne i kvartervandringen blev delt i to grupper, der vandrede Avedøre Stationsby tyndt. I alt 4,5 km var ruten på.

Deltagerne i kvartervandringen blev delt i to grupper, der vandrede Avedøre Stationsby tyndt. I alt 4,5 km var ruten på.

Mange deltog i kvartervandringen i Avedøre Stationsby

Af
key

Lys, skiltning og lys, lys og lys.
Det var to emner, der især blev bragt frem, da der forleden blev afholdt kvartervandring i Avedøre Stationsby. 
Målet med vandringen var at få input fra deltagerne om, hvordan området bliver mere trygt at færdes i. Vandringen var arrangeret i fællesskab mellem Hvidovre Kommune, boligforeningerne og det lokale politi.
Omkring 40 deltagere var med i vandringen, der strakte sig ca. 4,5 km fra nord til syd og fra øst til vest i Avedøre Stationsby.
Undervejs blev lokalområdet drøftet og deltagernes input blev flittigt noteret ned af kommunen. Noget af det der fyldte aller mest var, at der mange steder mangler bedre belysning og bedre skiltning, så man som besøgende lettere kan finde rundt i området.
Kvartervandringen var den første af to vandringer. Den anden kommer til at foregå den 18. februar, og den skal i modsætning til den første gøres i mørke.
Læs mere om kvartervandringen i næste Hvidovre Avis
 

Publiceret 16 January 2015 08:45