(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Ny millionbevilling til Køge Kommune fra ældrepuljen

KØGE: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har torsdag den 15. januar 2015 godkendt Køge Kommunes ansøgning til årets ældrepulje. Dermed er der yderligere 10 millioner kroner på vej til ældreområdet fra puljen.
Sidste år modtog Køge Kommune 9,7 millioner kroner fra den statslige ældrepulje for 2014 til en vifte af indsatser om blandt andet kontinens, rengøringshjælp og faldforebyggelse. Nu har kommunen også fået tilsagn fra ministeriet om en bevilling fra ældrepuljen for 2015. Denne gang er støttebeløbet på godt 10 millioner kroner. 
Med den nye puljebevilling kan Social- og Sundhedsforvaltningen både videreføre de fleste af sidste års ældrepuljeinitiativer og gennemføre en række nye tiltag for de ældre i kommunen.
- Det er en rigtig god nyhed, at Køge Kommune også i 2015 kan nyde godt af midlerne fra ældrepuljen. Pengene har allerede gjort en stor forskel på ældreområdet, og det kommer de med sikkerhed også til at gøre i år, hvor der kommer endnu flere initiativer på banen, siger Jeppe H. Lindberg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune.

9 nye projekter i støbeskeen

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at hovedparten af midlerne fra ældrepuljen for 2015 skal anvendes til at fortsætte 10 af de i alt 13 initiativer, som allerede er igangsat med pengene fra 2014-puljen.
Men samtidig er det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen for resten af puljemidlerne skal gennemføre 9 helt nye projekter i år.
Blandt de nye ældrepuljeindsatser er projekter om diabetes og hygiejne, hvor der bliver ansat specialistsygeplejersker til at sætte fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt de ældre.
Et andet nyt indsatsområde er patientsikkerhed. Her vil der ske en styrkelse af sikkerheden for kommunens ældre borgere ved utilsigtede hændelse i forbindelse med infektioner, medicinering og uheld.
Derudover har Køge Kommune blandt andet valgt at bruge midlerne fra ældrepuljen til at styrke livskvaliteten hos demensramte og deres pårørende ved at forøge antallet af daghjemspladser og ved en opnormering af personalet.
- Jeg synes, at det er nogle spændende nye initiativer, vi har udpeget i Social- og Sundhedsudvalget. Især er jeg glad for, at vi er enige om at forstærke det allerede frugtbare samarbejde mellem Køge Kommune og de frivillige sociale foreninger. Det gør vi eksempelvis med projekterne ”Cykling uden Alder” og ”Aktiv Aldring”, der handler om at øge livsglæde og motion blandt de ældre. Det er initiativer, der peger fremad, siger Jeppe H. Lindberg.
- Og så hæfter jeg mig ellers som udvalgsformand ved, at Social- og Sundhedsforvaltningen ved udgangen af året vil have gennemført ikke mindre end 22 initiativer på ældreområdet for de knap 20 millioner kroner, der sammenlagt var afsat til Køge Kommune i ældrepuljerne for 2014 og 2015. Det er utrolig flot, at forvaltningen kan få så meget ud af pengene, synes jeg.

- Det er en rigtig god nyhed, at Køge Kommune også i 2015 kan nyde godt af midlerne fra ældrepuljen, siger Jeppe H. Lindberg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune.

- Det er en rigtig god nyhed, at Køge Kommune også i 2015 kan nyde godt af midlerne fra ældrepuljen, siger Jeppe H. Lindberg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune.

Vidste du, at

• Den statslige pulje til løft af ældreområdet – populært kaldet ”ældrepuljen” og ”ældremilliarden” – blev afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 mellem Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

• Ældrepuljen er på 1 milliard kroner og udmøntes i to årlige uddelingsrunder i 2014 og 2015

• Ældrepuljen administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

• Køge Kommune har fået tilsagn fra ministeriet om en bevilling på sammenlagt 10.048.000 kroner fra ældrepuljen for 2015. Beløbet svarer til hele den andel af 2015-puljen, som på forhånd var reserveret til Køge Kommune i årets ældrepulje.

Publiceret 16 January 2015 14:00