Demonstrationer:

Det sagde de

Vi har modtaget et par af talerne fra demonstrationen forleden på Gravene i Haderslev. Her kan de læses i deres helhed

Af
Peter Rasmussen

Det er lykkedes os at få nogle af de taler, der blev holdt på Gravene i anledning af demonstrationerne i byen tidligere på måneden. Her kan du læse dem i deres helhed.

Første tale blev holdt af Museumsinspektør Lennart Madsen. Hans tale lød således:
VELKOMMEN
DET ER DEJLIGT AT SE, AT SÅ MANGE MENNESKER HAR FUNDET ANLEDNING TIL AT TRÆFFES PÅ GRAVENE HER EN GRÅ MANDAG EFTERMIDDAG I DETTE NYE ÅR.

JEG VILLE VÆRE ET SKARN, HVIS JEG IKKE BENYTTEDE LEJLIGHEDEN TIL AT FORTÆLLE LIDT OM HADERSLEVS HISTORIE :).

DEN PLADS VI SAMLES PÅ I DISSE MINUTTER BLEV UDLAGT SOM KVÆGTORV AF HADERSLEV BYRÅD I 1880, FOR 135 ÅR SIDEN. NABOERNE OMKRING GRAVENE PROTESTEREDE NATURLIGVIS, MEN BYEN ØNSKEDE HANDELEN MED KREATURER UD AF DEN INDRE BY, OG BYRÅDETS ARGUMENTER VAR GODE:
”KVÆGDRIFTERNE KLUMPER SIG SAMMEN I DE TILSTØDENDE GADER, SPÆRRER FOR VOGNE OG FODGÆNGERTRAFIK OG EFTERLADER ET LAG MØG PÅ BROLÆGNINGEN SOM ER VANSKELIGT AT FÅ VÆK OG SOM KUN EFTER FLERE GANGES RENSNING LADER SIG FJERNE”. FRA MIKKELSMARKEDET 1880 OG FREM TIL 1925 FORSAMLEDES KREATURERNE HER PÅ GRAVENE!
MEN ET ER NATURLIGVIS HISTORIE OG NOGET ANDET ER NUTID:

I DAG MANDAG D. 5. JANUAR 2015 ER DET IKKE KVÆG, DER FORSAMLES HER PÅ GRAVENE, MEN SELVSTÆNDIGT TÆNKENDE MENNESKER, DER I FÆLLESSKAB ØNSKER AT SIGE FRA OVERFOR FREMMEDHAD OG INTOLERANCE OVERFOR MENNESKER, DER KOMMER ANDETSTEDSFRA, SOM ER VOKSET OP I ANDRE KULTURER, MED ANDRE SPROG OG ANDRE TROSFORMER!

JEG ER OVERBEVIST OM, AT ALLE DETAGERE HAR GJORT SIG SINE EGNE OVERVEJELSER OG HAR SINE EGNE BEGRUNDELSER FOR AT VILLE DELTAGE I DETTE ARRANGEMENT, OG DET ER BÅDE DISSE INDIVIDUELLE OVERVEJELSER OG HOLDNINGER SAMT SUMMEN AF DEM ALLE, DER SKAL GØRE DENNE DEMONSTRATION FOR IMØDEKOMMENHED, UDADVENDTHED OG TOLERANCE OVERFOR FREMMEDE TIL EN POSITIV OPLEVELSE FOR ALLE DELTAGERE OG EN RIGTIG GOD HISTORIE, DER FORHÅBENTLIG KOMMER TIL AT INDGÅ MED VÆGT I DEN SAMLEDE FORTÆLLING OM HADERSLEVS HISTORIE.

PROGRAMMET ER SENDT UD, OG JEG VIL HER KORT GENNEMGÅ HVAD DER SKAL SKE:
FØRST SKAL VI LYTTE TIL EN PERSON, DER HAR GJORT SIG MANGE TANKER OM MEDMENNESKELIGHED, KIM ERIKSEN.
EFTER HANS TALE BEGYNDER MARCHEN. DA DET ER REAKTION, DER STÅR SOM ARRANGØR, VIL REPRÆSENTANTER FOR DENNE GRUPPE GÅ FORREST OG VI ANDRE FØLGER TROP.

EFTER TUREN RUNDT I BYEN – DER FOREGÅR EFTER POLITIETS ANVISNINGER - SAMLES VI IGEN HER PÅ GRAVENE FOR AT LYTTE TIL ENDNU TRE TALER, AF HENHOLDSVIS EJNER OLSEN FRA SF, ALEX FRA REAKTION OG KARL ERIK OLESEN FRA DET RADIKALE VENSTRE.

HEREFTER ER DEMONSTRATIONEN SLUT, OG ALLE KAN TAGE HJEM.

MEN FØRST GIVER JEG ORDET TIL KIM ERIKSEN.

TUSIND TAK TIL KIM ERIKSEN.

SOM NÆVNT ER DET NU VI SKAL UD AT VANDRE. JEG ER SIKKER PÅ, AT DER ER MANGE TILSTEDE HER I DAG, DER – LIGESOM JEG - IKKE LIGE HAR GENNEMFØRT EN DEMONSTRATIONSMARCH FORNYLIG.
MIN DEN SIDSTE VAR VIST I ÅRHUS I BEGYNDELSEN AF 80'ERNE!

TIL OS ALLE VIL JEG SIGE, AT VI - NÅR VI GÅR - SKAL ERINDRE OS HADERSLEV BYRÅDS BEGRUNDELSE FOR AT SMIDE KREATURERNE UD AF DEN INDRE BY I 1880.
VI KLUMPER OS IKKE SAMMEN, MEN GÅR PÆNT OG ROLIGT TUREN SAMMEN OG FØLGER EFTER DE, DER GÅR FORREST.
OG VI EFTERLADER OS IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER MØG PÅ BROLÆGNINGEN, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM MØG I FYSISK ELLER I OVERFØRT BETYDNING! DET LADER VI ANDRE, DER MARCHERER GENNEM BYEN I DAG, OM.

RUTEN VI SKAL GÅ ER:
GRAVENE
STOREGADE
GÅSKÆRGADE
SVINGET

OG NU BEGYNDER VI SÅ DEMONSTRATIONSMARCHEN – GOD TUR, HYG JER NU UNDERVEJS, OG VI SES HER PÅ GRAVENE EFTER TUREN.


DET GIK JO GODT! JEG HÅBER ALLE HAVDE EN GOD OPLEVELSE UNDERVEJS.
OG NU VIL JEG GERNE GIVE ORDET TIL EJNER OLSEN FRA SF
JEG VIL NU GERNE GIVE ORDET TIL ALEX FRA REAKTION.

TAK TIL ALEX OG TIL REAKTION FOR AT TAGE INITIATIVET TIL DENNE DEMONSTRATION
INDEN DEN SIDSTE TALER ER JEG BLEVET BEDT OM AT LÆSE EN STØTTEMEDDELELSE FRA ORGANISATIONEN RACISMEFRI BY OP:
OG SÅ HAR FATIMA SHEHADA (korrekt stavning??) FRA MOSKEGRUPPEN
JEG GIVER NU ORDET TIL KARL ERIK OLESEN FRA DET RADIKALE VENSTRE.

TAK TIL KARL ERIK.

DEMONSTRATIONEN ER NU SLUT. MEN TILLAD MIG PÅ FALDEREBET AT KOMME MED EN ENKELT PERSONLIG BETRAGTNING:
MIN MOR VAR FRA SVERIGE – MIN KONE ER FRA TYSKLAND – MIN ENE SVIGERDATTER ER FRA MEXICO – MIN ANDEN SVIGERDATTER ER FRA USA – MIN DATTER ER BÅDE DANSK OG TYSK – MINE TO BØRNEBØRN ER BÅDE DANSKE OG MEXIKANSKE!
PÅ EN KLODE, DER BLIVER MERE OG MERE INTERNATIONAL, HVOR DE UNGE MENNESKER I STADIG STØRRE TAL REJSER UD I VERDEN OG BOSÆTTER SIG ELLER KOMMER HER TIL FOR AT LEVE, OG HVOR VI ALLE I STIGENDE GRAD BLIVER OG SKAL BLIVE KONFRONTERET MED ANDRE KULTURER OG ANDRE MÅDER AT GØRE TINGENE PÅ, BURDE DET VÆRE FULDSTÆNDIG UMULIGT AT OPRETHOLDE EN INTOLERANT OG FREMMEDFJENDSK GRUNDINDSTILLING TIL VERDEN.
LAD OS DERFOR HÅBE, AT VI MED DENNE DEMONSTRATION I DAG I HADERSLEV HAR BIDRAGET BARE EN ANELSE TIL, AT ISÆR UNGE MENNESKER KAN LØFTE HOVEDET OG FØLE SIG SIKRE PÅ, AT DER HVOR DE KOMMER FRA, DER ER DET GRUNDINDSTILLINGEN, AT MAN SKAL MØDE FREMMEDE OG ANDERLEDES TÆNKENDE MED TOLERANCE, VENSKAB OG IMØDEKOMMENHED! HVIS MAN SKAL ÆNDRE PÅ NOGET SKAL DET KOMME HJEMMEFRA!

TUSIND TAK FOR I DAG OG KOM NU RIGTIG GODT HJEM!

Reaktions tale

Organisationen "Reaktion" var én af arrangørerne. Her er deres tale:
Velkommen til!

Der har de seneste dage, - ja faktisk siden både vi og islamofoberne fra SIAD arrangerede henholdsvis hver vores demonstration her i Haderslev i dag -
været en omfattende diskussion om politisk ekstremisme og om os venstreradikale fra Reaktion.
Lad mig starte med at slå fast, at vi på ingen måde markerer os selv som ekstremister eller radikale af nogen slags.
Vores dagsorden går i langt højere grad ud på at forsvare mangfoldigheden og tolerancen end at bekæmpe noget som helst.
Vores kamp er for vores demokratiske idealer, ikke mod vores fjender.
Men man kan ikke forsvare noget uden at vise sin modstand overfor det, som truer det. Man skal bare huske at lade kampen styre af kærlighed, ikke had.

Derfor er vi samlet her i dag for at vise vores kærlighed til alle mennesker - uanset deres hudfarve, religion, etnicitet, køn eller seksualitet.
Heller ikke deres politiske overbevisning. For racisme og islamofobi er ikke politiske overbevisninger.

At man hader et menneske, fordi dette menneske tilhører en trosretning som 1,6 millarder andre, er ikke politik.
At man forklæder sin racisme som religionskritik, fordi det er mindre stuerent at hade folk for deres kultur og kulør end religion, er ikke politik.

Dét er ekstremisme. Og vi skal stå sammen mod ekstremisme i alle dens afskygninger.
Derfor er vi samlet. Ikke for at råbe og skrige og kaste med sten mod alle dem vi ikke kan lide, selvom pressen og diverse meningsdannere forsøger at portrættere os sådan.

Vi skal give plads til alle, der giver plads til alle.

I Danmark har vi ytringsfrihed.
Det betyder at vi har ret til at ytre os om de højreradikale tosser fra SIAD og fortælle dem, hvad vi synes om deres forskruede ekstremisme.

Tale fra Racismefri by

Også organisationen "Racismefri by" var medarrangør. Her er deres tale:

En hilsnen til demonstrationen mod racisme og for sammenhold i Haderslev.
Netværket Racismefri By sender jer en solidaritets hilsen.
Den tid vi lever i kræver at vi anti-racister begynder at handle.
Vi oplever global økonomisk krise, voksende fattigdom og øget ulighed i hele den vestlige verden.
Samtidig blæser pæne politikere til fremmedhad og racisme, specielt mod vores muslimske medborgere.
Det er en farlig coktail, skift ordet muslim ud med jøde og linket til 30erne til tydelig.
I sådan en situation mener vi der skal opbygges et solidarisk og anti-racistisk alternativ.
Vi har brug for at opbygge netværk, der kan svare igen når racisterne går på gaden for at at sprede had og splittelse.
Vi har brug for netværk som kan sige velkommen til flygtninge og indvandrere og skaber et sammenhold på tværs af kulturer i vores byer.
Vi har brug for aktiv anti-racisme og anti-facisme hvor alle kan være med.
Vi har brug for at vise at vi er mange som ikke længere vil se til mens der pustes til had for at splitte os.
Fordi alle mennesker er lige meget værd.
Håber vi i vil være med at lave et anti-racistiske neværk med kontakter i hele landet.
Med solidariske hilsner fra Racismefri By

Publiceret 16 January 2015 07:15