Syddjurs:

Rosenholmvej gøres mere trafiksikker

Af
Bent Larsen

Syddjurs Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø har på deres møde i mandags besluttet at anvende hele rådighedsbeløbet til trafiksikring af veje på 1,5 mio. kr. på Rosenholmvej.
Udvalget har valgt at lytte til bekymringerne fra en aktiv borgergruppe i Hornslet som har redegjort for problemerne med bløde trafikanter på strækningen.
Trafikprojektet på Rosenholmvej kombinerer forslag fra borgergruppen i Hornslet med vejafdelingens forslag.
Ved den nye fodgængerovergang med hævet flade ved Byvej/Engvej, havde borgergruppen ønsket sig et lyskryds. Vejafdelingen vil derfor de næste to år foretage trafikmåleringer for at vurdere behovet.

Publiceret 16 January 2015 05:15